Geotechnika - mała nośność, duży problem

geo

Nie zawsze przy realizacji projektów mamy do czynienia z podłożem gruntowym o wystarczającej nośności. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że posadawianie obiektów w trudnych warunkach gruntowych lub gruntowo-wodnych zdarza się coraz częściej.

 

Chęć wykorzystania atrakcyjnie zlokalizowanej działki, wymuszony przebieg drogi lub przeprawy przez rzekę to tylko kilka przykładów, kiedy inwestor lub deweloper decydują się na realizację inwestycji na słabych gruntach.

Słabonośne grunty to poważne wyzwanie dla projektantów, przygotowanie optymalnego projektu wymaga najczęściej dużego doświadczenia i specjalistycznej wiedzy geotechnicznej. Podstawą sporządzenia projektu są starannie zaplanowane i wykonane badania geotechniczne. Dopiero w oparciu o wyniki badań można dokonać analizy i wyboru najlepszych rozwiązań, dostosowanych do warunków gruntowych oraz charakterystyki przewidywanych obciążeń. Mogą to być przykładowo: wymiana gruntu, nasyp przeciążający, konsolidacja dynamiczna, różnego rodzaju kolumny i pale oraz metody iniekcyjne czy mikrowybuchy.

Wyjątkowo ciekawym rozwiązaniem jest wzmocnienie podłoża z zastosowaniem Leca® KERAMZYTU. To lekkie kruszywo ceramiczne, kilkakrotnie lżejsze od gruntu rodzimego i kruszyw tradycyjnych przyczynia się do redukcji obciążeń ograniczając możliwość wystąpienia nadmiernych osiadań. 

Zapraszamy do pobrania bezpłatnego katalogu rozwiązań, w którym znajduje się więcej informacji na temat zastosowania Leca® KERAMZYTU w geotechnice

 

Please register your details first

Areas of interest