Dla wielu inżynierów związanych z drogownictwem skojarzenie keramzytu z budową dróg i mostów może być nieoczywiste lub wręcz zaskakujące. Tymczasem rozwiązania z wykorzystaniem keramzytu, stosowane są z powodzeniem od kilkudziesięciu lat. 

 

Kompensacja obciążeń
W wielu przypadkach zastosowanie lekkiego wypełnienia z Leca® KERAMZYTU może być efektywnym rozwiązaniem problemu posadowienia na słabonośnych gruntach. Zasada działania Leca® KERAMZYTU w tego typu rozwiązaniach opiera się na jego podstawowej właściwości, którą jest niewielki ciężar. Gęstość nasypowa Leca® KERAMZYTU GEOTECHNICZNEGO 8-20 RX wynosi średnio ok. 290 kg/m3 – jest wielokrotnie lżejszy np. od piasku (ok. 1650 kg/m3). Dzięki temu zamieniając część „ciężkiego” gruntu rodzimego lub kruszywo tradycyjne na lekki keramzyt, można w prosty sposób uzyskać potrzebną redukcję obciążenia słabonośnego podłoża. Uzyskany w ten sposób „zapas” nośności podłoża wynikający ze wspomnianej różnicy ciężarów, pozwala bezpiecznie wybudować drogę bez ryzyka powstawania nadmiernych i nierównomiernych osiadań, wypierania gruntu, osuwisk i deformacji nawierzchni. To typowy przykład kompensacji obciążeń, w którym łączny ciężar lekkiego nasypu, konstrukcji drogi i obciążenia ruchem odpowiada ciężarowi usuniętego gruntu. Opisaną metodę można określić jako posadowienie kompensacyjne polegające na częściowej wymianie gruntu. Właściwie zagęszczony keramzyt uzyskuje wtórny moduł odkształcenia EV2 ≥ 35 MPa, który oznacza jego wystarczającą nośność jako podłoża pod podbudowę zasadniczą drogi.


Redukcja parcia
Innym, geotechnicznym zastosowaniem Leca® KERAMZYTU jest wykonanie odciążenia konstrukcji oporowych, przyczółków mostów i wiaduktów oraz ścian i stropów innych obiektów inżynierskich lub kubaturowych. Zasypka wykonana z tego lekkiego kruszywa, którego kąt tarcia wewnętrznego wynosi ok. 450, znacząco redukuje wielkość parcia spoczynkowego, w porównaniu do tradycyjnej zasypki np. z piasku uzyskujemy redukcję obciążeń o 2/3. Dodatkowo zastosowanie lekkiego materiału wypełniającego zmniejszy obciążenie podłoża, co może mieć szczególnie istotne znaczenie przy posadawianiu obiektu na gruntach słabonośnych.

droga

Prosta metoda i szybka realizacja
Wykonanie lekkiego wypełnienia praktycznie nie różni się od klasycznych drogowych robót ziemnych i odbywa się z wykorzystaniem podstawowego, powszechnie stosowanego sprzętu. Keramzyt dostarczany jest samochodami samowyładowczymi i może być wsypywany bezpośrednio do wykopu lub na nasyp z pominięciem transportu wewnętrznego i przeładunku. Zagęszczenie wypełnienia z Leca® KERAMZYTU, wykonuje się przez kilkakrotny przejazd sprzętem gąsienicowym (koparka, spycharka). Maksymalna grubość jednorazowo zagęszczanej warstwy to 1 metr.


Rozwiązanie uniwersalne i sprawdzone
Spektrum zastosowań drogowych keramzytu sięga od autostrad po ścieżki rowerowe i obejmuje oprócz nowych inwestycji również naprawy i modernizacje istniejących obiektów. Ta prosta i skuteczna metoda pozwala „raz na zawsze” rozwiązać problem ze stabilnością podłoża, osiadaniem i deformacją nawierzchni. Może być stosowana przy ograniczeniach terenowych placu budowy oraz dwuetapowo – połową pasa drogowego, z zachowaniem ciągłości ruchu. Nie wymaga przerw technologicznych i jest w dużej mierze niezależna od warunków pogodowych. W wielu przypadkach pozwala na zmniejszenie całkowitych kosztów inwestycji.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Please register your details first

Areas of interest