Budownictwo zrównoważone | Certyfikaty ekologiczne w budownictwie | Konferencja

Certyfikaty

PLANET FRIENDLY - NOWY POLSKI CERTYFIKAT EKOLOGICZNY

Smart Building Center to prototypowy obiekt biurowo-produkcyjny, który wyznaczył nowy kierunek w tworzeniu komfortowych przestrzeni biznesowych w sposób zrównoważony.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane korzyści i kryteria nowego polskiego certyfikatu PLANET FRIENDLY w odniesieniu do istniejących i obowiązujących systemów certyfikacji ekologicznej

Podstawową zaletą jest duże uproszczenie procedur certyfikacyjnych, dostosowanie do wytycznych projektowych i przepisów budowlanych w Polsce oraz przyspieszenie procesów inwestycyjnych i znaczne ograniczenie kosztów w stosunku do innych, obecnych na rynku produktów (BREAM, LEED, WELL, itp.).

Certyfikat obejmuje wszystkie etapy planowania, projektowania, budowy i eksploatacji różnorodnych budynków i obiektów, a także różnego rodzaju produktów, usług i przedsięwzięć niematerialnych.
Jednostką certyfikującą jest Ośrodek Badań i Rozwoju Save the Planet.

Bazując na doświadczeniu W.P.I.P. jako projektanta i generalnego wykonawcy, wyniesionym z realizacji obiektów budowlanych w kilku certyfikacjach wielokryterialnych, przedstawione zostaną rozwiązania zrównoważone aktualnie stosowane w budynkach biurowych, magazynowych i przemysłowych.

Korzyści dla podmiotów zaangażowanych w proces budowlano-inwestycyjny i eksploatację budynków z certyfikatem PLANET FRIENDLY to:
- obniżenie kosztów eksploatacyjnych skalkulowanych w całym cyklu życia budynku
- umożliwienie finansowania inwestycji ekologicznych przez banki,
- prestiż dla inwestora, właściciela i najemcy z tytułu posiadania i eksploatacji obiektów.

Konferencja odbędzie się w Smart Building Center, siedzibie firmy W.P.I.P – prototypowym obiekcie biurowo-produkcyjnym, który jest jednocześnie showroom-em rozwiązań zrównoważonych oraz posiada certyfikaty LEED Platinium i WELL BUILDING STANDARD na poziomie Silver.

Obiekt jest obecnie w trakcie certyfikacji PLANET FRIENDLY.

PROGRAM KONFERENCJI:

1. Prowadzenie: prof. Tomasz Błaszczyński, wykłady:
• Budownictwo zrównoważone jako element zrównoważonego rozwoju, wczoraj, dziś i jutro,
• Certyfikacja ekologiczna w kraju i na świecie,
• Nowoczesne i proekologiczne podejście do projektowania i realizacji obiektów biurowych na przykładzie Business Garden Poznań

2. Planet Friendly – pierwsza polska certyfikacja ekologiczna do certyfikacji wszelkich obiektów i ich części - Andrzej Spoz, Kierownik Zakładu Ośrodek Badań i Rozwoju Save the Planet

3. Smart Building Center jako pierwszy w Polsce prawie-zeroenergetyczny obiekt przemysłowo-biurowy certyfikowany w systemie LEED na poziomie Platinum i w systemie Well na poziomie Silver - - prof. Tomasz Błaszczyński, dr inż. Janusz Signetzki, W.P.I.P:

4. Instalacje fotowoltaiczne na obiektach przemysłowych i magazynowych- Adam Zamelczyk, W.P.I.P., Kierownik ds. Wsparcia Sprzedaży:

5. Nanotechnologia w oczyszczaniu powietrza w budynkach - Jarosław Jądrzyk, W.P.I.P., Kierownik ds. Elixair Genano

6. Technologia BIM: niezbędne narzędzie dla zrównoważonego budownictwa, mgr inż. Marta Gierczak, CYPE

7. Zwiedzanie obiektu Smart Building Center.

Zapraszamy do udziału! Więcej informacji kliknij tutaj

 

Please register your details first

Areas of interest