Budownictwo zrównoważone | Certyfikaty ekologiczne w budownictwie | Konferencja

Certyfikaty

PLANET FRIENDLY - NOWY POLSKI CERTYFIKAT EKOLOGICZNY

Smart Building Center to prototypowy obiekt biurowo-produkcyjny, który wyznaczył nowy kierunek w tworzeniu komfortowych przestrzeni biznesowych w sposób zrównoważony.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane korzyści i kryteria nowego polskiego certyfikatu PLANET FRIENDLY w odniesieniu do istniejących i obowiązujących systemów certyfikacji ekologicznej

Podstawową zaletą jest duże uproszczenie procedur certyfikacyjnych, dostosowanie do wytycznych projektowych i przepisów budowlanych w Polsce oraz przyspieszenie procesów inwestycyjnych i znaczne ograniczenie kosztów w stosunku do innych, obecnych na rynku produktów (BREAM, LEED, WELL, itp.).

Certyfikat obejmuje wszystkie etapy planowania, projektowania, budowy i eksploatacji różnorodnych budynków i obiektów, a także różnego rodzaju produktów, usług i przedsięwzięć niematerialnych.
Jednostką certyfikującą jest Ośrodek Badań i Rozwoju Save the Planet.

Bazując na doświadczeniu W.P.I.P. jako projektanta i generalnego wykonawcy, wyniesionym z realizacji obiektów budowlanych w kilku certyfikacjach wielokryterialnych, przedstawione zostaną rozwiązania zrównoważone aktualnie stosowane w budynkach biurowych, magazynowych i przemysłowych.

Korzyści dla podmiotów zaangażowanych w proces budowlano-inwestycyjny i eksploatację budynków z certyfikatem PLANET FRIENDLY to:
- obniżenie kosztów eksploatacyjnych skalkulowanych w całym cyklu życia budynku
- umożliwienie finansowania inwestycji ekologicznych przez banki,
- prestiż dla inwestora, właściciela i najemcy z tytułu posiadania i eksploatacji obiektów.

Konferencja odbędzie się w Smart Building Center, siedzibie firmy W.P.I.P – prototypowym obiekcie biurowo-produkcyjnym, który jest jednocześnie showroom-em rozwiązań zrównoważonych oraz posiada certyfikaty LEED Platinium i WELL BUILDING STANDARD na poziomie Silver.

Obiekt jest obecnie w trakcie certyfikacji PLANET FRIENDLY.

PROGRAM KONFERENCJI:

1. Prowadzenie: prof. Tomasz Błaszczyński, wykłady:
• Budownictwo zrównoważone jako element zrównoważonego rozwoju, wczoraj, dziś i jutro,
• Certyfikacja ekologiczna w kraju i na świecie,
• Nowoczesne i proekologiczne podejście do projektowania i realizacji obiektów biurowych na przykładzie Business Garden Poznań

2. Planet Friendly – pierwsza polska certyfikacja ekologiczna do certyfikacji wszelkich obiektów i ich części - Andrzej Spoz, Kierownik Zakładu Ośrodek Badań i Rozwoju Save the Planet

3. Smart Building Center jako pierwszy w Polsce prawie-zeroenergetyczny obiekt przemysłowo-biurowy certyfikowany w systemie LEED na poziomie Platinum i w systemie Well na poziomie Silver - - prof. Tomasz Błaszczyński, dr inż. Janusz Signetzki, W.P.I.P:

4. Instalacje fotowoltaiczne na obiektach przemysłowych i magazynowych- Adam Zamelczyk, W.P.I.P., Kierownik ds. Wsparcia Sprzedaży:

5. Nanotechnologia w oczyszczaniu powietrza w budynkach - Jarosław Jądrzyk, W.P.I.P., Kierownik ds. Elixair Genano

6. Technologia BIM: niezbędne narzędzie dla zrównoważonego budownictwa, mgr inż. Marta Gierczak, CYPE

7. Zwiedzanie obiektu Smart Building Center.

Zapraszamy do udziału! Więcej informacji kliknij tutaj