Drogi na słabonośnych gruntach

droga

Jak rozwiązać problem niewystarczającej nośności podłoża przy budowie dróg?

Odpowiadając najogólniej – wzmocnić, wymienić lub zastosować posadowienie pośrednie. Wybór optymalnej technologii zależy m.in. od rodzaju i miąższości występujących gruntów, poziomu wód gruntowych, warunków terenowych oraz oczekiwanego czasu realizacji inwestycji. Do wyboru mamy co najmniej kilka mniej lub bardziej skomplikowanych technicznie metod. Wśród wielu dostępnych technologii warto wyróżnić posadowienie kompensacyjne z użyciem Leca® KERAMZYTU, polegające na częściowej wymianie gruntu.

Zasada działania Leca® KERAMZYTU

Zasada działania tego typu rozwiązania opiera się na lekkim wypełnieniu. Gęstość nasypowa Leca® KERAMZYTU GEOTECHNICZNEGO 8-20 RX wynosi średnio ok. 290 kg/m3 – keramzyt jest wielokrotnie lżejszy np. od piasku (ok. 1650 kg/m3). Dzięki temu, zamieniając część „ciężkiego” gruntu rodzimego lub kruszywo tradycyjne na lekki keramzyt, można w prosty sposób uzyskać potrzebną redukcję obciążenia słabonośnego podłoża. Uzyskany w ten sposób „zapas” nośności podłoża wynikający ze wspomnianej różnicy ciężarów, pozwala bezpiecznie wybudować drogę bez ryzyka powstawania nadmiernych osiadań, wypierania gruntu, osuwisk i deformacji nawierzchni. Łączny ciężar lekkiego nasypu, konstrukcji drogi i obciążenie ruchem odpowiada ciężarowi usuniętego gruntu.

Zapraszamy do wypełnienia formularza! Wyślemy do Ciebie link  do kalkulatora geotechnicznego, który ułatwi obliczenie wymaganej ilości keramzytu dla różnych rozwiązań.

Please register your details first

Areas of interest