Jak poprawić zarządzanie wodami opadowymi w ramach zrównoważonego rozwoju miast?

stormwater

Ostatnio klimat zmienia się radykalnie, a zmianom tym towarzyszą ekstremalne zjawiska meteorologiczne takie jak susze, nawałnice i powodzie. Aby zminimalizować skutki tych zmian konieczne jest wnikliwe rozpoznanie przyczyn i jak najszybsze wprowadzenie działań zaradczych.

Ponad połowa światowej populacji ludzi mieszka w miastach, które bardzo mocno doświadczają tych zmian klimatycznych. Przewiduje się, że w 2050 roku siedemdziesiąt procent światowej populacji będzie mieszkać na obszarach miejskich. Dlatego dalszy rozwój budownictwa musi koncentrować się na zrównoważonym rozwoju umożliwiającym mieszkańcom normalne życie. Leca® KERAMZYT może pomóc w realizacji tych działań.

W książce Urban Green Space znajduje się rozdział „Naturalny rozwój wykorzystujący Leca® KERAMZYT do poprawy zrównoważonego rozwoju miasta i wsparcia zarządzania wodami opadowymi”. W części tej można znaleźć praktyczne przykłady szczegółowych rozwiązań.

Autorem opracowania Leca® jest Jaran R. Wood, który zachęca do zapoznania się z artykułem.


„Urban Green Spaces powinien być czytany przez każdego, kto interesuje się rozwiązaniami w jaki sposób możemy zapewnić nam bezpieczne, przyjemne i zrównoważone życie w miejscu zamieszkania. Wraz ze zmieniającym się klimatem musimy zmienić również nasze miasta poprzez racjonalne i przemyślane zagospodarowanie wód opadowych. W rozdziale Rozwiązania oparte na przyrodzie opisano zastosowania Leca® KERAMZYTU do poprawy zrównoważenia rozwoju miejskiego i wsparcia zarządzania wodami opadowymi. Przytoczono również najnowsze badania naukowe dotyczące efektów konkretnych rozwiązań związanych z zatrzymywaniem i opóźnianiem spływu wód opadowych. Wykorzystanie lekkiego kruszywa Leca® zmniejsza zapotrzebowanie na energię elektryczną do obsługi instalacji pompowych wody deszczowej, zwiększa bioróżnorodność i usuwa zanieczyszczenia z wody opadowej. Aby zwiększyć odporność miasta na nawałnicowe wody opadowe, musimy rozpowszechniać wiedzę i tworzyć szeroką arenę wymiany nowych pomysłów, doświadczeń oraz rozwiązań innowacyjnych. Ta nowa publikacja stanowi dobry przykład tego, jak możemy zapewnić zrównoważony rozwój miast na nadchodzących czasach”.

Jaran R. Wood
Manager | Products, Development, Sustainability
 

Please register your details first

Areas of interest