LECA Szwecja jako pierwsza na rynku z programem recyklingu: Leca® „Tur & Retur”

T&R

W ciągu ostatnich lat zauważamy stopniowe przejście od gospodarki liniowej do gospodarki o obiegu zamkniętym, z naciskiem na ponowne wykorzystanie odpadów. Branża budowlana nie jest tutaj wyjątkiem. Gospodarka o obiegu zamkniętym jest dziś postrzegana jako przykład właściwego projektowania i dobrych praktyk.

W fazie projektowania każdego nowego obiektu należy wziąć pod uwagę wszystkie fazy cyklu życia, „od kołyski po grób”. Oznacza to, że każdy projekt musi być oceniany od pozyskania surowców i materiałów do budowy, okresu użytkowania po demontaż. To zrównoważony sposób projektowania i działania. Materiały budowlane odgrywają ważną rolę we wszystkich fazach, muszą zaspokajać potrzeby budowlane oraz możliwość odzyskania po zakończeniu eksploatacji konstrukcji.

Aby sprostać zrównoważonym wymaganiom rynku, firma LECA Szwecja wprowadziła nową koncepcję - Leca® Tur & Retur, która przewiduje odkupienie pochodzącego z rozbiórki kruszywa Leca®.

W tym celu LECA Szwecja podpisała umowę partnerską z firmą Ragn-Sells (zaangażowaną w gospodarkę odpadami, usługi środowiskowe i recykling), która pomoże w odbieraniu, przechowywaniu i testowaniu kruszywa. Po fazie testów i potwierdzeniu zachowania wszystkich właściwości Leca® KERAMZYTU, materiał może być ponownie wykorzystany w innym projekcie. Dzięki programowi „Leca® Tur & Retur” będziemy w stanie dostarczyć na rynek produkt, który jest jeszcze bardziej zrównoważony i ma bardzo niski wpływ na globalne ocieplenie.
 

Please register your details first

Areas of interest