Ściany oporowe

ściany oporowe

REDUKCJA PARCIA SPOCZYNKOWEGO

Jak skutecznie zmniejszyć parcie na ścianę oporową, przyczółek lub inny element konstrukcyjny obiektu budowlanego obciążony nasypem? Prostym i skutecznym sposobem realizacji takiego zadania jest wykonanie nasypu z Leca® KERAMZYTU GEOTECHNICZNEGO. Dzięki lekkości i optymalnemu kątowi tarcia wewnętrznego wypadkowa parcia zasypu keramzytowego jest znacznie mniejsza niż w przypadku naziomu wykonanego z typowo stosowanych materiałów.

ściany

Pozwala to na „odchudzenie” konstrukcji i zabezpiecza przed deformacjami na skutek parcia. Wypełnienie z lekkiego kruszywa często upraszcza fundamentowanie konstrukcji oraz eliminuje lub znacząco ogranicza konieczność wykonywania dodatkowych zakotwień.

ŚCIANY OPOROWE KOTWIONE W NASYPIE

Wypełnienie wykonane z Leca® KERAMZYTU GEOTECHNICZNEGO umożliwia wykonywanie ścian oporowych z elementów prefabrykowanych montowanych „na sucho” i kotwionych w nasypie. Duży kąt tarcia wewnętrznego oraz mały ciężar kruszywa Leca® pozwalają wykonać wysokie, pionowe ściany oporowe nasypów kolejowych i drogowych kotwione w wypełnieniu za pomocą geosiatek.

Zapraszamy do wypełnienia formularza aby pobrać katalog z przykładami obliczeń (strona 55) oraz realizacji (strona 34-37).

Please register your details first

Areas of interest