NA KŁOPOTY… MULTIKALKULATOR LECA®

Leca® KERAMZYT to lekkie ceramiczne kruszywo produkowane w piecach obrotowych z glin pęczniejących. Lekkie to znaczy kilkakrotnie lżejsze od kruszyw naturalnych takich jak piasek, żwir. Średni ciężar nasypowy keramzytu o granulacji 10-20 mm wytwarzanego w Gniewie (woj. pomorskie) nie przekracza 300 kg/m3.

Zobacz więcej
multikalkulator

Typowe zastosowania 
Drobno i średnioziarnisty Leca® KERAMZYT wykorzystywany jest głównie do produkcji pustaków i bloczków ściennych, stropowych, obudów kominowych, kształtek wieńcowych i nadprożowych. Natomiast kruszywo gruboziarniste układane jest tam gdzie trudno zastosować inny materiał. Przykładowo wykorzystuje się je do:
- odciążania podłoża na gruntach o niskiej nośności przy budowie dróg i budynków,  
- wypełnień starych stropów i stropodachów w miejscu ciężkich zasypek z żużla, gruzu lub polepy, 
- warstw drenażowych i rozsączających, 
- ociepleń rur instalacyjnych zlokalizowanych w strefie przemarzania, 
- warstw retencyjnych i opóźniających spływ wód opadowych po obfitych deszczach,
- wypełnień przy ścianach oporowych.  

Większość typowych materiałów izolacyjnych lub wypełniających w obiekcie budowlanym z reguły spełnia jedną czasami dwie funkcje. Dzięki niewielkiemu ciężarowi nasypowemu, odporności na mróz i ogień Leca® KERAMZYT spełnia jednocześnie kilka funkcji użytkowych. Na przykład w remontowanym stropie: izoluje termicznie i akustycznie, stanowi wypełnienie, poziomuje ugięcie belek, stanowi wytrzymały i stabilny podkład pod jastrychy. A na zielonym dachu drenuje podłoże retencjonując wodę, opóźnia spływ wód opadowych po deszczach nawałnicowych, stanowi nośne podłoże pod nawierzchnie dróg, chodników oraz pod zieleń.  
Aby ułatwić sobie pracę z rozwiazywaniem kłopotliwych problemów projektowych i wykonawczych warto skorzystać z nowego programu.

MULTIKALKULATOR Leca®
Pozwala na dobranie optymalnego pod względem technicznym rozwiązania zarówno w budynku nowym jak i remontowanym. Praca w programie jest prosta i intuicyjna. Wystarczy wybrać rodzaj budynku, rodzaj przegrody i jej podstawowe parametry aby uzyskać gotowe rozwiązanie techniczne do pobrania i odczytu jako pliki pdf, dxf, ifc, Revit lub ArchiCAD. 

Zapraszamy do korzystania z Multikalkulatora i kontaktu z Doradcami Leca®
 

link do --> MULTIKALKULATORA Leca®

 

Zobacz film instruktażowy

Please register your details first

Areas of interest