DACHY ZIELONE Z LECA® KERAMZYTEM

Leca® KERAMZYT to materiał lekki, mrozoodporny, neutralny chemicznie i dobrze drenujący. Dzięki unikalnym właściwościom znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach budownictwa oraz geotechnice, ogrodnictwie i oczyszczaniu wody. Z powodzeniem wykorzystywany jest również przy budowie dachów zielonych i użytkowych, gdzie może być użyty praktycznie w każdym rozwiązaniu.

Zobacz więcej
dach

Zielony dach w przekroju

 

Warstwa izolacyjna

Leca® KERAMZYT umożliwia wykonanie skutecznej (λ < 0,1 W/(m∙K)), niezmiennej w czasie, trwałej i wytrzymałej (0,75 MPa) izolacji termicznej. Jego istotną cechą jest odporność na korozję biologiczną. Jest niepalny (klasa A1). Jako materiał sypki doskonale niweluje nierówności podłoża, pozwala na łatwe kształtowanie spadków, dzięki czemu stanowi solidną podbudowę pod kolejne warstwy – niezależnie od tego, czy będzie to zazielenienie, ciąg komunikacyjny czy element architektury ogrodowej.

 

Warstwa drenażowa

Leca® KERAMZYT ma znakomitą zdolność odprowadzania wody (współczynnik filtracji: 3,3 cm/s). Jednocześnie nasiąkliwość na poziomie ok. 35% gwarantuje dostateczną pojemność wodną warstwy. Kruszywo to łatwo oddaje nagromadzoną wilgoć, dzięki czemu pełni rolę swoistego bufora wodnego. Należy również podkreślić niewielką wagę Leca® KERAMZYTU (ciężar objętościowy wynosi ok. 290 kg/m3). Wykonana z niego warstwa drenażowa znacznie ogranicza obciążenie konstrukcji.

1

Zielony dach z warstwą drenażową i substratem z Leca® KERAMZYTU

 

Warstwa wegetacyjna

Leca® KERAMZYT zapewnia stabilną strukturę (tworzy szkielet substratu). W ten sposób gwarantuje dostateczną ilość wolnych przestrzeni powietrznych. Dostępny jest w bardzo wielu frakcjach (od 0–2 mm do 10–20 mm), dlatego bez problemu można wykonać substrat o dowolnie wybranym składzie granulometrycznym. Zapewnia też łatwe odprowadzenie nadmiaru wody. Pozwala na uzyskanie pożądanej pojemności wodnej – w celu zwiększenia ilości akumulowanej wody stosuje się keramzyt łamany. Leca® KERAMZYT może stanowić nawet 60% objętości substratu.

 

Co wyróżnia keramzyt

Gwarancją skuteczności rozwiązań wykorzystujących kruszywo keramzytowe jest jego całkowita odporność na działanie wody, mrozu, nawozów, kwasów humusowych oraz agresywnego środowiska. Leca® KERAMZYT jest materiałem obojętnym chemicznie, dzięki czemu nie wchodzi w reakcję z pozostałymi składnikami substratu oraz substancjami odżywczymi. Użyty w bezpośrednim kontakcie z ziemią urodzajną bądź w postaci drenażu jest całkowicie neutralny dla roślin. Nie powoduje efektu niekontrolowanego nawożenia, co czasami miało miejsce w przypadku innych materiałów drenarskich, np. grysu wapiennego. Niektóre kruszywa narażone na ciągły kontakt z wodą w sposób nadmierny nawoziły ziemię uprawną, co powodowało obumieranie roślin.

Lekki beton zwarty i półzwarty na bazie keramzytu może być zastosowany do wykonania warstw spadkowych. Betony jamiste (już od gęstości 500 kg/m3) przepuszczają wodę i można z nich wykonywać np. ławy pod obrzeża usytuowane prostopadle do spadku połaci.

 

zobacz  Zobacz więcej na temat różnych rozwiązań zielonego dachu

Please register your details first

Areas of interest