GEOTECHNIKA | DRENY

Dawniej wszystko było łatwiejsze. Przydrożny rów oddzielał pole od drogi. Nawierzchnia drogi wykonana była z kamienia, lub kostki kamiennej. Po drogach jeździły głównie furmanki. Wypadki na drodze zdarzały się sporadycznie i z reguły nie narażały osoby w nich uczestniczące na utratę zdrowia lub życia.

Zobacz więcej
dreny

ZAGOSPODAROWANIE PRZYDROŻNEGO ROWU

Obecnie nawierzchnie dróg są szczelne i nie zatrzymują wody opadowej. Po drogach jednocześnie poruszają się różne pojazdy: rowery, samochody, maszyny. O poważnych wypadkach drogowych słyszymy prawie codziennie. A przy większości dróg rowy pozostają bez zmian. Przydrożne rowy przede wszystkim odbierają wodę opadową. Niestety o rowy trzeba dbać. Należy kosić w nich trawę, czyścić je, usuwać z nich śmieci. Przydrożne rowy pogarszają bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Czy tak być musi? Nie.

Niektóre z przydrożnych rowów wypełnia się Leca® KERAMZYTEM owiniętym w geowłókninie. Takie wypełnienie potrafi zatrzymać wody opadowe. Na takim wypełnieniu można ułożyć czarnoziem lub przepuszczalną nawierzchnię nieco obniżoną w stosunku do poziomu drogi. Wówczas zapewniamy skuteczne odprowadzenie i rozsączenie wód opadowych. A teren przy drodze staje się bezpieczny dla użytkowników drogi i nie wymaga corocznych kosztownych zabiegów konserwacyjnych. Przy nowych budynkach jeśli nie ma przy nich kanalizacji deszczowej wypełnienie rowu Leca® KERAMZYTEM i ułożenie nawierzchni pozwala na stworzenie miejsc parkingowych przy posesjach. 

Przykłady tego typu rozwiązań na stronach 36 i 37 Poradnika Geotechnicznego. Zapraszamy do wypełnienia formularza aby pobrać bezpłatny poradnik. 

Please register your details first

Areas of interest