KERAMZYT LECA® – EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA BUDOWLANE

Badania nad zmianą klimatu potwierdzają, że stoimy w przededniu katastrofy ekologicznej. Przeprowadzona w Polsce analiza Kantar z 2019 roku pt. „Ziemianie atakują” pokazuje, że już 72% mieszkańców naszego kraju uważa, że stan naszej planety jest poważny i wymaga natychmiastowych działań. Leca® bierze odpowiedzialność za ochronę środowiska, dostarczając materiał budowlany, który jest jednym z najbardziej ekologicznych na świecie! Ekologiczne domy, ekologiczne oczyszczalnie ścieków czy zielone dachy to kolejne cegiełki, które dokładamy do wspólnego dbania o planetę. Aktywnie działamy w 12 krajach, przyczyniając się do tworzenia budynków przyszłości.

Zobacz więcej
keramzyt

Dlaczego najbardziej ekologiczny? Ponieważ keramzyt to lekkie kruszywo ceramiczne wytwarzane ze specjalnego rodzaju glin pęczniejących, czyli materiału, który znajduje się w ziemi i jedynie za pomocą obróbki cieplnej zmienia się w granulat. Historia jego sukcesu rozpoczęła się w 1913 roku od przypadkowego odkrycia w cegielni Hayde’a w USA, a pierwsza produkcja ruszyła już 4 lata później. Od tego czasu rozpoczęła się popularyzacja i wykorzystanie keramzytu na świecie. Keramzyt Leca® oraz bloczki Leca® są powszechnie znane od ponad 75 lat. Mimo tak długiej historii lekkie kruszywo ceramiczne Leca® jest materiałem bardzo nowoczesnym, szeroko stosowanym w inwestycjach z zakresu budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury i gospodarki wodno-ściekowej.

Jednym z głównych zastosowań keramzytu, oprócz tych typowo przemysłowych, jest budownictwo jedno- i wielorodzinne. Domy ekologiczne to takie, które charakteryzują się wysoką termoizolacyjnością, dzięki czemu są ciepłe zimą i chłodne latem, co ostatecznie przekłada się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, a także ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Dodatkowo ściany i stropy z keramzytobetonowych pustaków swobodnie odprowadzają parę wodną na zewnątrz budynków, dzięki czemu nie dochodzi do ich zawilgocenia. To również pozytywnie wpływa na izolacyjność termiczną, bo jak wiadomo, tylko suchy materiał jest dobrym izolatorem przed zimnem.

Kolejnym argumentem świadczącym o tym, że keramzyt jest materiałem ekologicznym, jest fakt, że 1 m3 wykopanej gliny zostaje przekształcony w 5 m3 lekkiego kruszywa budowlanego. Ta niesłychanie korzystna proporcja 1:5 dowodzi, że produkcja ma pozytywny wpływ na cykl życia zasobów naturalnych.
W procesie produkcji nie powstają też żadne odpady, a cała glina przetwarzana jest w keramzyt. Dodatkowo jest on 5-krotnie lżejszy od piasku, dzięki czemu jego transport jest bardziej wydajny i emituje mniej dwutlenku węgla w porównaniu z transportem innych kruszyw. Jeden środek transportowy, nie naruszając przepisów ruchu drogowego, może przewieźć objętościowo cztery razy więcej keramzytu niż piasku, żwiru czy kamienia! Tym samym czterokrotnie zmniejszona jest emisja CO2, a przy okazji skrócony cykl budowy.

Keramzyt to także materiał coraz częściej stosowany przy tworzeniu zielonych dachów, będących ozdobnymi i naturalnymi oazami w szarym pejzażu miejskim. To coś więcej niż rośliny rosnące na dachach, to nowoczesne i przyjazne dla środowiska rozwiązania dla lokalnych systemów odprowadzania wód deszczowych. Dodając keramzyt do substratu glebowego, można uzyskać lepszą retencję wody, ponieważ kruszywo Leca® potrafi zatrzymać ją w ilości równej połowie swojej objętości. W związku z tym zielone dachy wykonane z użyciem keramzytu znakomicie zatrzymują wodę i opóźniają jej spływ, ograniczając ryzyko podtopień. Kruszywo oddaje zmagazynowaną wodę roślinności na dachu, co w efekcie zmniejsza częstotliwość ich podlewania.
Keramzyt Leca® oprócz pełnienia funkcji drenażu wspomaga także izolację cieplną dachu oraz stanowi jego zabezpieczenie przeciwogniowe.

Leca® produkuje także keramzyt Filtralite®, który jest wysokiej jakości materiałem filtracyjnym o szerokim zakresie zastosowań w technologii uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków. Dzięki otwartej strukturze porów materiału kruszonego łatwo przywierają do niego zawiesiny. Pory Filtralite® stanowią również dobre podłoże dla rozwoju błony biologicznej i dokładnego oczyszczania ścieku, dzięki czemu filtr nie musi być tak często płukany.

A co najważniejsze, keramzyt jest materiałem w 100% poddającym się recyklingowi! Keramzyt Leca® to unikatowy produkt którego cykl życia nie jest liniowy, lecz w istocie kołowy. Kruszywo to można wielokrotnie używać w różnych zastosowaniach przez 100 lat i dłużej. Po rozbiórce wyeksploatowanego obiektu materiał można zwrócić naturze, na przykład jako kruszywo spulchniające glebę w ogrodnictwie. Tak naprawdę to tylko przez jakiś czas korzystamy z keramzytu Leca®, materiału „pożyczonego” nam przez Naturę, aby później zwrócić go ziemi, bez jej zaśmiecania.

To tylko jedne z wielu argumentów przemawiające za tym, że keramzyt jest materiałem przyszłości, pozwalającym nam kompleksowo dbać o Matkę Ziemię. Ciekawostką jest to, że keramzyt dba również o pszczoły! Aby zaspokoić pragnienie, owady te często korzystają z naturalnych, odkrytych zbiorników wody. Niestety bardzo często dochodzi w nich do utonięć. Prostym sposobem na rozwiązanie problemu okazały się poidła z cienką warstwą keramzytu, który pozwala pszczołom swobodnie przysiąść i się napić.

Please register your details first

Areas of interest