KOMUNIKACYJNY I ZIELONY DACH NA GARAŻACH

Leca® KERAMZYT to lekkie ceramiczne kruszywo, które coraz częściej układane jest przy realizacji zielonych i użytkowych dachów. Jako materiał mrozoodporny zachowuje trwałość w ciągu wielu dziesiątek lat.

Zobacz więcej
budynki wielorodzinne

Zielone i użytkowe dachy to konstrukcje, które pojawiają się coraz częściej w projektach nowych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Dawniej wykonanie szczelnej izolacji na stropie użytkowym było kłopotliwe. Aktualnie problem ochrony dachów użytkowych przed przeciekaniem załatwia wodoszczelny beton lub fachowo wykonane szczelne warstwy systemów hydroizolacji. To też łatwiej na tak zabezpieczonych powierzchniach układać kilka kolejnych warstw, które spełniają wiele różnych funkcji takich jak; termoizolacja, wyrównanie poziomów, drenaż, zatrzymanie i spowolnienie spływu części wód opadowych, podbudowa pod nawierzchnie, zabezpieczenie przez wrastaniem korzeni. To co pozostaje widoczne dla użytkowników to zieleń rosnąca na substratach ziemi ogrodniczej lub nawierzchnie placów i chodników.

 

Uniwersalny materiał

Przestrzenie pomiędzy granulkami Leca® KERAMZYTU pozwalają na skuteczne odbieranie i odprowadzanie wód opadowych. Co jest szczególnie ważne w czasie coraz częściej występujących deszczów nawałnicowych. Ponadto kruszywo, którego nasiąkliwość osiąga do 35% staje się magazynem wilgoci dla roślin w okresach suchych. Sprawdzony laboratoryjnie współczynnik przenikania ciepła dla Leca® KERAMZYTU o wilgotności 30% wynosi 0,145 w/mK, czyli nawet mokre kruszywo jest kilkakrotnie lepszym izolatorem niż ziemia urodzajna czy piasek. Leca® KERAMZYT może być uwzględniany przy bilansowaniu strat ciepła i pozwala na zmniejszenie grubości warstwy innych materiałów izolacyjnych. Jako materiał ceramiczny jest niepalny i odporny na kwasy humusowe oraz nawozy. Średni ciężar nasypowy Leca® KERAMZYTU budowlanego L o frakcji 10-20 mm lub 8-20 mm to ok. 320 kg/m3. W przypadku mokrego i zagęszczonego kruszywa ciężar wzrosta jedynie o ok. 30-50%. Tak niewielki ciężar pozwala na układanie go jako dodatkowe wypełnienie wyrównujące poziomy innych warstw na dachach.

bb

Przykład godny do naśladowania

W Polsce mamy zrealizowanych już kilkadziesiąt budynków z zielonymi i komunikacyjnymi dachami, na których zastosowano Leca® KERAMZYT. Kruszywo to spełniające jednocześnie wiele funkcji sprawdza się bez zastrzeżeń.

Please register your details first

Areas of interest