Leca® KERAMZYT do podłóg w halach

Leca® KERAMZYT coraz częściej wykorzystywany jest jako podłoże podłogi na gruncie w halach przemysłowych, magazynowych, obiektach sakralnych oraz użyteczności publicznej. Jedna warstwa tego lekkiego kruszywa zastępuje podsypkę piaskową, podłoże betonowe i izolację termiczną typowych, najczęściej stosowanych rozwiązań. Keramzyt pozwala uzyskać podłoże o największej wytrzymałości spośród izolowanych termicznie.

hala spedycyjna

Cztery warstwy podłogi zamiast sześciu

keramzyt

Podłoga na keramzycie: 4 warstwy

 1. Posadzka (np. terakota)
 2. Podkład betonowy
 3. Izolacja przeciwwilgociowa (2 x folia)
 4. Leca® KERAMZYT impregnowany
styropian

Podłoga tradycyjna: 6 warstw

 1. Posadzka (np. terakota)
 2. Podkład betonowy
 3. Izolacja termiczna (styropian lub wełna)
 4. Izolacja przeciwwilgociowa (2 x folia)
 5. Podkład betonowy
 6. Podsypka piaskowa
   

Leca® KERAMZYT do podłóg na gruncie

Leca® KERAMZYT impregnowany do podłóg na gruncie, to specjalnie przygotowane kruszywo charakteryzujące się:

 • bardzo dużą wytrzymałością w stosunku do innych materiałów do izolacji termicznej. Np. odporność na miażdżenie ma większą od 0,75 MPa, czyli od 3 do 10 razy wyższą od wytrzymałości styropianów przeznaczonych do parkingów i podłóg.
 • ograniczoną do 5 cm kapilarnością, czyli zdolnością podciągania wilgoci z gruntu. Oznacza to, że warstwa keramzytu ułożona bezpośrednio na gruncie powyżej 5 cm nie zmienia w sposób istotny swojej wilgotności utrzymując wartość współczynnika λ = 0,100 W/mK.
 • niskim ciężarem gdyż zagęszczona 30 cm warstwa keramzytu waży tylko ok. 100 kg. W rozwiązaniu tradycyjnym 5 cm podsypki piaskowej i 15 cm podłoża betonowego daje ciężar ponad 400 kg.
   

Podłogi na słabych gruntach

Wysoka wytrzymałość keramzytu pozwala także na zmniejszenie grubości płyty żelbetowej układanej bezpośrednio pod posadzką. Wiąże się to z dalszym odciążeniem podłoża. Zredukowanie ciężaru warstw konstrukcyjnych podłogi na gruncie jest bardzo istotne, gdy jest ona realizowana na gruntach o niskiej nośności lub o niejednolitym uwarstwieniu podłoża, na dużej powierzchni hali.

W przypadku występowania skrajnie niekorzystnych warunków geologicznych dla bezpośredniego posadowienia posadzki na gruncie można wykonać częściową wymianę gruntu. Wymieniając jedynie część słabonośnego ciężkiego gruntu na lekki keramzyt, którego ciężar nasypowy wynosi ok. 300 kg/m3 można znacznie odciążyć podłoże. 

Zmniejszenie ciężaru własnego gruntu w podłożu pozwala na wprowadzenie w to miejsce obciążenia od konstrukcji podłogi i obciążeń użytkowych. Przy wykonywaniu tego typu odciążenia całe wypełnienie keramzytowe musi być owinięte geotkaniną, a kruszywo zagęszczane warstwami w trakcie układania. W tego typu realizacjach stosuje się zwykłe nieimpregnowane kruszywo o frakcji 8/10-20 mm.

 

Optymalne rozwiązanie

Zastosowanie takich rozwiązań w sposób istotny ogranicza koszty, które najczęściej ponosi się na wzmocnienie podłoża innymi metodami, takimi jak np. palowanie czy też pełna wymiana gruntu do poziomu warstw nośnych.

Leca® KERAMZYT to kruszywo ceramiczne. Jego trwałość odpowiada trwałości innych materiałów ceramicznych. Stąd też przez ostatnich kilkanaście lat nie odnotowano żadnych reklamacji pochodzących z obiektów, w których wykonano keramzytowe podłoża pod posadzki. Ostatnio coraz częściej tego typu podłoża realizowane są również w obiektach sakralnych.

patrz.jpg Zobacz więcej na temat różnych rozwiązań podłogi na gruncie.

Please register your details first

Areas of interest