Leca® KERAMZYT przeciw zamarzaniu rur

Zamarzające rury to problem, który pojawia się każdej zimy, gdy kilkunastostopniowe mrozy utrzymują się przez kilka dni. Izolacja instalacji wewnątrz budynku nie stwarza obecnie żadnych kłopotów, a nawet gdy dojdzie do zamarznięcia rury, łatwo ją ogrzać i zabezpieczyć przed dalszym zamarzaniem. Natomiast bardzo duży problem stanowią zamarzające instalacje rurowe prowadzone w gruncie.

 

Zjawisko przemarzania

W Polsce wyodrębniono cztery zasadnicze strefy przemarzania gruntu. Najgłębiej, bo aż na głębokość 1,4 m, ziemia przemarza w rejonie Suwałk. Najmniejsza normowa głębokość przemarzania występuje w Polsce zachodniej i wynosi jedynie 0,8 m. Aby skutecznie zabezpieczyć instalacje rurowe, głębokość ich układania powinno się powiększyć jeszcze o 30 do 45 cm. Takie są zalecenia normowe, jednakże zimy z ostatnich kilku latach pokazały, że na problem należy spojrzeć „głębiej”, ponieważ rurociągi przemarzały nawet na głębokościach większych niż określone normą.

strefy przemarzania

rys. Waldemar Mulhstein

 

Przemarzanie gruntu zależy także od jego wilgotności. Gdy jest wilgotny przemarza szybciej i głębiej, np. po mokrej jesieni lub przy wysokim stanie wód gruntowych. Z kolei przemarzanie jest mniejsze, gdy grunt na powierzchni jest porośnięty roślinnością, przykryty warstwą liści, lub kiedy przed dużymi mrozami spadł śnieg, którego warstwa utrzymuje się i powiększa wraz z kolejnymi opadami.

 

Najczęstsze problemy

Co zrobić, jeżeli obiekt już istnieje, a rury ułożone przy nim w gruncie są powyżej strefy przemarzania ? Najczęściej wiąże się to z sytuacjami gdy:

  • rurociągi zbiorcze (kolektory) ułożone są na minimalnej głębokości, natomiast ich odległość do budynku jest na tyle duża, że dla zachowania spadku rur należy przyłącza prowadzić w strefie przemarzania,
  • trasy różnych instalacji krzyżują się,
  • w trakcie kolejnych prac remontowo-modernizacyjnych obniżono teren, na którym znajdują się rury przyłączy.

Przy projektowaniu ułożenia instalacji rurowych w gruncie zawsze zakłada się okoliczności bardziej niekorzystne, czyli nie uwzględnia się żadnych naturalnych czynników ograniczających przemarzanie. Warunki takie z reguły udaje się spełnić przy układaniu nowych rurociągów.

 

Mamy rozwiązanie

W takich i podobnych warunkach dodatkowa izolacja nad rurociągami pozwala na ułożenie ich wyżej, czyli już w strefie przemarzania.

rozwiazania izolacji instlacji

Przykłady izolacji instalacji zewnętrznych Leca® KERAMZYTEM luzem i w workach oraz izolacji instalacji w kanałach

 

Izolację można wykonać z Leca® KERAMZYTU. Kruszywo to ma ponad pięciokrotnie lepsze właściwości izolacyjne niż naturalny grunt. Jest mrozoodporne, czyli nie ulega rozpadowi w trakcie wielokrotnego zamarzania i rozmarzania. Ułożone w gruncie zachowuje się w sposób neutralny, nie ma niekorzystnego wpływu na rosnące nad nim rośliny. Ponadto jest trwałe i może być wielokrotnie użyte np. do powtórnej izolacji po wymianie lub naprawie rurociągów.

 

Izolacja Leca® KERAMZYTEM luzem

Rurociągi w gruncie można izolować keramzytem na kilka sposobów. Najbardziej rozpowszechniony polega na zasypaniu wykopu z ułożonym rurociągiem kruszywem luzem. Wówczas rurociąg układa się na klasycznej podsypce piaskowej, natomiast po bokach i nad rurociągiem wysypuje się Leca® KERAMZYT budowlany L (gruboziarnisty). Aby ograniczyć zawilgocenie wypełnienia wskazane jest przykrycie go od góry folią, na której układa się wierzchnią warstwę gruntu lub nawierzchnie chodników na podbudowie z tłucznia lub piasku.

przekroj rury luz

Zobacz rozwiązanie izolacji instalacji Leca KERAMZYTEM luzem

 

Szybka izolacja Leca® KERAMZYTEM w workach

Aby przyspieszyć wykonanie izolacji można zastosować keramzyt w workach. Wówczas po bokach rurociągu wysypuje się kruszywo luzem, natomiast przestrzeń nad rurociągiem wypełnia się workami z Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym L.

przekroj rury worki

Zobacz rozwiązanie izolacji instalacji Leca KERAMZYTEM w workach

 

Izolacja instalacji w kanałach

W kanałach instalacyjnych obsypanie rurociągów i kanałów wentylacyjnych keramzytem izoluje je termicznie, a dodatkowo wypełnienie kanałów takim kruszywem zniechęca do przebywania w nich myszy, szczury i inne gryzonie.

przekroj rury kanal

Zobacz rozwiązanie izolacji instalacji w kanałach


Leca® KERAMZYT jest niezastąpiony przy remontach

W remontach budynków Leca® KERAMZYT sprawdza się również jako wypełnienie i izolacja: stropów, stropodachówpodłóg na gruncie, w zasypkach i drenażach oraz wielu innych rozwiązaniach. Więcej informacji technicznych, w tym gotowe rozwiązania wraz z rysunkami CAD dla remontowanych i nowo projektowanych obiektów znajdziesz w sekcji rozwiązania. Pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z pomocy naszych doradców technicznych.

patrz.jpg Przeczytaj też inne artykuły o zastosowaniu keramzytu przy remoncie domu lub mieszkania:

Please register your details first

Areas of interest