Most Brdowski i Leca® KERAMZYT

Most Brdowski to inwestycja w centrum Szczecina, dzięki której wyspa Ostrów Brdowski zyskała połączenie drogowe z miastem. W II etapie przedsięwzięcia, polegającym na budowie drogi dojazdowej do mostu wraz z miejscami postojowymi i przebudową kolidującej infrastruktury, zastosowany został Leca® KERAMZYT, co pozwoliło zmniejszyć koszty tych prac o 50%.

most brdowski

Połączenie wysp Ostrów i Gryfia ze Szczecinem

Inwestycja miała na celu skomunikowanie terenów Gryfia Biznes Park, znajdujących się na wyspach Ostrów Brdowski i Gryfia, z częścią lądową Szczecina. Dotychczas wyspy te nie miały bowiem połączenia drogowego z miastem. Komunikacja odbywała się przy użyciu promów, jednak ich utrzymanie było kosztowne oraz stwarzało problemy, przez co atrakcyjność inwestycyjna tych terenów malała. Do realizacji projektu powołana została Spółka Mars Most Brdowski. Inwestycja współfinansowana była przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Budowa odbywała się w dwóch etapach. W I etapie zbudowany został most trójprzęsłowy kratownicowy o konstrukcji stalowej i długości całkowitej 197,20 m. Etap II polegał na budowie drogi łączącej ulicę Ludową z dojazdem do mostu. Ponieważ w głębokim podłożu (pod gruntami nasypowymi) znajdowały się grunty słabonośne - torfy, namuły i gytie - istniało niebezpieczeństwo nierównomiernego osiadania konstrukcji. Aby uniknąć tego ryzyka, projektant postanowił zastosować prefabrykowane pale żelbetowe. Rozwiązanie to było jednak kosztowne, dlatego zamawiający wprowadził inne. Zaproponował mianowicie wzmocnienie podłoża gruntowego przez odciążenie nasypu keramzytem.

 

Keramzyt jako zamienne rozwiązanie projektowe

Zaprojektowano materac z Leca® KERAMZYTU geotechnicznego o frakcji 8/10-20 mm – kruszywa 4-krotnie lżejszego od gruntu (keramzyt o gęstości nasypowej w stanie luźnym 320 kg/m3 ±15% i kącie tarcia wewnętrznego 45º) otoczonego warstwą geotkaniny. Na materacu z keramzytu w geotkaninie wykonano materac z kruszywa łamanego 0/31,5 w geosiatce, a powyżej kolejne warstwy konstrukcji nawierzchni.

Rozwiązanie to pozwoliło zredukować naprężenia na podłoże pod konstrukcją drogi. W jaki sposób? Keramzyt służy tutaj do odciążenia podłoża. Kruszywo łamane natomiast równomiernie rozkłada naprężenia od ruchu drogowego na keramzyt, a następnie na podłoże.

Zastosowanie keramzytu w celu odciążenia nasypu pozwoliło inwestorowi ograniczyć koszty do 50% w porównaniu z rozwiązaniem pierwotnym.

 

Metryczka inwestycji

Nazwa inwestycji: Połączenie mostowo-drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park
Inwestor: Mars Most Brdowski
Wykonawca: PRD Nowogard
Rodzaj keramzytu: Leca KERAMZYT geotechniczny 8/10-20
Ilość keramzytu: 3.900 m3
Rok wykonania: 2015

 

Na zdjęciach kolejne etapy budowy drogi dojazdowej do Mostu Brdowskiego

Please register your details first

Areas of interest