REMONT STARYCH STROPÓW

Mieszkania w starej kamienicy mają swoje uroki. Z reguły pomieszczenia mają duże powierzchnie, są łatwiejsze do przebudowy i aranżacji według indywidulnych potrzeb.

Zobacz więcej
remont

Niestety z reguły wymagają kompleksowych remontów. O ile ze ścianami, oknami i instalacjami można poradzić sobie bez większych problemów o tyle stare ugięte stropy wymagają dużej ingerencji w ich konstrukcje i wypełnienia.

Remontując stropy: drewniane, odcinkowe, Kleina stykamy się z wieloma nietypowymi rozwiązaniami, które kiedyś były popularne, a potem je modyfikowano w dość przypadkowy sposób. 

 

W pierwotnie wykonywanych stropach jako wypełnienie izolujące akustycznie, termicznie i chroniące przed ogniem stosowano polepę czyli mieszaninę gliny, sieczki i wapna. W późniejszych okresach polepę zastępowano gruzem. Ciężka polepa lub gruz stanowiły zgodnie z prawem masy dobrą izolację akustyczną pomiędzy pomieszczeniami na sąsiednich kondygnacjach. Minusem tego wypełnienia było trwałe uginanie się stropów. Co zrobić, aby zachować dobrą izolacyjność i zmniejszyć obciążenie wypełnienia?

Leca® KERAMZYT jest lekkim kruszywem, które może zastąpić stare ciężkie wypełnienia nie obciążającym nadmiernie konstrukcji stropów. Kruszywo to należy stosować rozsądnie tak, aby zapewniało zarówno skuteczną izolację akustyczną od dźwięków uderzeniowych jak i dźwięków powietrznych. A to w izolacjach akustycznych jest pogodzenie ognia z wodą.

 
Aby zapoznać się z technologią poprawnego wykonania remontu stropu drewnianego i stropu Kleina zapraszamy do pobrania broszury Poradnik Wykonawcy, w którym zamieszczamy wiele przykładów takich rozwiązań.  

Please register your details first

Areas of interest