REMONT STROPU KLEINA

Stropy Kleina i odcinkowe czyli stropy na belkach stalowych z płytami ceglanymi to rozwiązania z ponad stuletnią historią. Jako materiał wypełniający stosowano w nich polepy i zasypki z żużla lub gruzu. Wieloletnie użytkowanie budynków oraz ewentualne planowane zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń wymuszają zmniejszenie obciążeń i w konsekwencji remont takiego stropu. 

Zobacz więcej
strop

Nowe wypełnienie

Po usunięciu starej posadzki, jastrychu i wypełnienia oraz po ocenie stanu konstrukcji należy ponownie wypełnić przestrzenie pomiędzy belkami na płycie ceglanej. Tu przydatnym materiałem może okazać się Leca® KERAMZYT izolacyjny (M lub L). Ciężar nasypowy takiego kruszywa to zaledwie ok. 300 kg/m3 czyli w praktyce keramzyt jest trzykrotnie lżejszy od starego wypełnienia. Zmniejszenie obciążeń własnych stropu to odciążenie konstrukcji i poprawa bezpieczeństwa użytkowania. Dzięki temu zabiegowi możliwe będzie zwiększenie obciążeń użytkowych na przykład w związku ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń.

 

Remont stropu KLEINA

Na oczyszczonej płycie ceglanej zaleca się ułożenie paroizolacji, która bezwzględnie jest wymagana nad pomieszczeniami mokrymi takimi jak łazienki, pralnie itp. Jeżeli strop odgradza dwa podobne „suche” pomieszczenia np. strop pomiędzy pokojami można pominąć paroizolację. Keramzyt wysypany do poziomu górnej płaszczyzny belki należy zagęścić powierzchniowo i wykonać na nim  szpryc cementowy lub ułożyć warstwę geowłókniny. Następna warstwa to izolacja akustyczna (wełna mineralna lub styropian) ograniczająca przenoszenie tzw. dźwięków uderzeniowych z góry na dół. Należy tu zwrócić uwagę aby w tej warstwie znalazły się materiały „akustyczne” czyli o zadeklarowanych parametrach izolacyjności akustycznej. Przypadkowe materiały np. do izolacji termicznej podłóg mogą być nieskuteczne. Kolejna warstwa to folia jako warstwa poślizgowa, na której wykonuje się typową wylewkę – jastrych cementowy zbrojony siatką lub włóknem rozproszonym. Jastrych należy skutecznie oddzielić od ścian taśmami akustycznymi lub specjalnymi wkładkami (np. z wełny lub styropianu). W progach w linii skrzydła drzwiowego jastrych należy przeciąć.

Przeprowadzone badania izolacyjności akustycznej stropu Kleina z wykładziną dywanową wykazały, że strop wypełniony Leca® KERAMZYTEM będzie spełniał wymagania stawiane stropom w mieszkaniach i hotelach.

grafika klein

Doradcy Techniczni Leca Polska sp. z o.o. pomagają przy doborze optymalnego rozwiązania, na etapie odkrywek, projektowania i w trakcie wykonawstwa. Zapraszamy do kontaktu doradca@leca.pl

Please register your details first

Areas of interest