SZYBKA PODŁOGA NA GRUNCIE

Czasami podczas remontu lub budowy nowego obiektu trzeba szybko wykonać podłogę na gruncie. Bywa też tak, że dostęp do pomieszczeń jest utrudniony (np. wąski korytarz), dostarczanie materiałów okazuje się kłopotliwe, a czasu na wykonanie i przerwy technologiczne brakuje.

Wówczas najlepiej zastosować Leca® KERAMZYT izolacyjny L. Worki z keramzytem należy układać bezpośrednio na podłożu. W tym wypadku kruszywo nie wymaga zagęszczania. Po zasypaniu spoin sypkim kruszywem i przekłuciu górnej folii worków w celu odpowietrzenia układa się folię stanowiącą izolację przeciwwilgociową, a na niej szlichtę betonową jako podłoże pod posadzkę.

Zobacz więcej
worki

Opis kolejnych warstw:

1. Układanie worków… 2. … na całej powierzchni podłoża 3. Zasypywanie szczelin 4. Przecinanie worków 5. Gotowe podłoże z ułożonych worków 6. Układanie folii 7. Układanie siatki 8. Układanie szlichty 9. Gotowy podkład pod posadzkę

zobacz  Obecnie opakowania Leca® KERAMZYTU wyglądają nieco inaczej niż na zdjęciach powyżej.

izol L

Zobacz więcej o:

Please register your details first

Areas of interest