ZIELONE DACHY

Zielone dachy, czyli systemy odprowadzania wód deszczowych z zielonymi efektami ubocznymi:-) 
Zielone dachy mogą być ozdobnymi, naturalnymi oazami w szarych miastach, lecz są czymś więcej, niż tylko roślinami rosnącymi na dachach. To kompleksowe, nowoczesne i przyjazne dla środowiska rozwiązania dla lokalnych systemów odprowadzania wód deszczowych. Jak twierdzą eksperci, zielone dachy wykonane z użyciem keramzytu Leca® posiadają wyjątkowe możliwości, jeżeli chodzi o ochronę naszych miast przed podtopieniami.

Zobacz więcej
dach zielony oslo

W ostatnich latach coraz częściej występują silne opady deszczu, nawałnice i oberwania chmur. W Europie rośnie częstotliwość występowania tych zjawisk, a szczególnie zjawiska gwałtownego spływu wód po intensywnych opadach deszczu, które powodują przeciążenia systemów kanalizacyjnych i odwadniających. Jest to coraz bardziej uciążliwe, a często nawet niebezpieczne dla mieszkańców gęsto zaludnionych miast.

W związku z tym, w ramach rosnących wysiłków mających na celu rozwiązanie problemu nadmiernego spływu wód opadowych, coraz bardziej popularne stają się zielone dachy. Krótko mówiąc, zielony dach to dach pokryty roślinnością. I jak mówią eksperci, popularność zielonych dachów ma swoje uzasadnione przyczyny.

flooding

„Zielony dach to nie tylko dach z rosnącymi nań roślinami. W istocie jest to znakomity, nowoczesny i przyjazny dla środowiska sposób budowania zdrowszego i odporniejszego miejskiego krajobrazu”, mówi Jaran Raymond Wood, kierownik działu badań i rozwoju w firmie Leca International.

 

Rodzaje zielonych dachów

Zielony dach to żyjąca powierzchnia utworzona z roślin, które rosną na warstwie podłoża na dachu budynku. Zielone dachy dzielą się na ekstensywne i intensywne.

  • Dach ekstensywny, który jest stosowany najczęściej, ma bardzo cienkie warstwy wegetacyjne i odporne na wiatr rośliny. Jego utrzymanie wymaga niewielkich nakładów prac pielęgnacyjnych.
  • Dach intensywny ma o wiele grubsze warstwy wegetacyjne i wygląda niczym zwyczajny ogród, w którym rosną drzewa i krzewy.
     

Rozwiązanie problemu tam, gdzie deszcz uderza najpierw

„Dachy to pierwsze miejsce na drodze przejmowania opadów, zatem mogą być również pierwszą linią obrony w walce z nadmiernym spływem wód powierzchniowych”, mówi Jaran Raymond Wood i wskazuje, iż głównym celem dachu pokrytego roślinami jest zapewnienie lokalnej kontroli odprowadzania wód opadowych.

„W dzisiejszych czasach główną zaletą zielonych dachów jest ich zdolność do zatrzymywania i opóźniania spływu wód opadowych podczas burz i nawałnic”, mówi Jaran i kontynuuje „ponieważ w przypadku zielonych dachów duże ilości opadów, które trafiają na powierzchnię dachu, wsiąkają w jego warstwę wegetacyjną i nie docierają do gruntu oraz kanalizacji ściekowej”.

Ponadto Jaran Wood Raymond wyjaśnia, że dzięki zastosowaniu lekkiego kruszywa Leca w podłożu pod rośliny na zielonych dachach, zyskujemy dodatkowe korzyści.

przekroj

Zobacz przykładowe rozwiązanie zielonego dachu z różnymi nawierzchniami i warstwą drenażową z Leca KERAMZYTU

„Dzięki zastosowaniu kruszywa Leca jako warstwy drenażowej w strukturze zielonego dachu zwiększamy jego potencjalne możliwości. Zamiast budować dach, w którym opady zatrzymywane są  „tylko” przez rośliny i glebę, można dodać keramzyt Leca do substratu glebowego i uzyskać przez to lepszą retencję wody, ponieważ kruszywo Leca może zatrzymywać wodę w ilości równej połowie swojej objętości przez 1,5 godz. W związku z tym, zielone dachy wykonane z użyciem keramzytu Leca znakomicie nadają się do zatrzymywania i opóźniania spływu wody”, mówi Jaran.

Materiały Leca są coraz częściej wykorzystywane do budowy zielonych dachów. Na przykład podczas budowy zielonego ogrodu na dachu parkingu w Kopenhadze w r. 2011 użyto keramzytu Leca dla zwiększenia skuteczności systemu odwadniania. Poza tym, w ramach rewitalizacji nabrzeża w Liverpoolu, w latach 2007 i 2008, na istniejących terenach zielonych zbudowano markowe sklepy i wielokondygnacyjny parking. Dla odtworzenia terenów zielonych oraz poprawienia skuteczności systemu odprowadzania wód deszczowych opadowych, zdecydowano się na budowę zielonego dachu opartego na keramzycie Leca.

 

Zielone efekty uboczne

Oprócz tego, że są znakomitym rozwiązaniem systemu odprowadzania wód deszczowych, zielone dachy posiadają inne wspaniałe zalety. Jednym z ich „zielonych efektów ubocznych” jest możliwość stworzenia atrakcyjnej przestrzeni miejskiej z terenami zielonymi, najlepiej ogólnie dostępnymi dla mieszkańców. Zielony dach może być dobrym sposobem na wprowadzenie na tereny miejskie natury z całą jej bioróżnorodnością, bo rośliny to również naturalne siedlisko wielu gatunków zwierząt i owadów. Jest to bardzo istotne, zarówno dla naszego środowiska, jak i ekosystemu, którego jesteśmy częścią.

zielony dach oslo tekst

Dachy wywierają też pozytywny wpływ na tzw. efekt wysp ciepła, który powoduje, że w dużych miastach występują wyższe temperatury przeciętne niż na otaczających je terenach wiejskich, z uwagi na wysoką gęstość zaludnienia i dużą ilość powierzchni murowanych i asfaltowych. W efekcie wzrasta zużycie energii przez urządzenia klimatyzacyjne, co generuje dodatkowe koszty. Można temu zaradzić budując zielone dachy, gdyż żywe rośliny dają cień oraz ograniczają absorpcję gorąca przez powierzchnie utwardzone.

To tylko niektóre z wielu korzyści wynikających z budowania zielonych dachów z keramzytem Leca, które stanowią odpowiednie, zrównoważone rozwiązanie dla wielu rodzajów obiektów budowlanych. Więcej informacji na temat zastosowania kruszywa Leca do zielonych dachów, a także przykłady ilustrujące łatwość stosowania materiałów Leca, można znaleźć w zakładkach Rozwiązania oraz Realizacje

Please register your details first

Areas of interest