BUDOWA BOISK I PLACÓW W TRUDNYCH WARUNKACH GRUNTOWO-WODNYCH

Jak zapewnić skuteczne odwodnienie, równą powierzchnię i stabilne podłoże boisk i placów w przypadku występowania trudnych warunków gruntowo- wodnych?

Tytułowe określenie – „trudne warunki gruntowo-wodne”, obejmuje swym zakresem całą gamę potencjalnych problemów, takich jak: wysoki poziom zwierciadła wód gruntowych, niejednorodne i słabonośne grunty - ryzyko nadmiernych lub niejednorodnych osiadań, grunty wysadzinowe, grunty o ograniczonej przepuszczalności. Dodatkowo wymienione powyżej okoliczności mogą występować w różnych kombinacjach, co powoduje kolejne komplikacje przy projektowaniu. W wielu przypadkach każdy z problemów traktowany jest jako odrębne rozwiązanie. Słabonośny grunt wymienia się lub wzmacnia, obniżenie zwierciadła wód gruntowych i odwodnienie zapewnia się systemem drenażowym, a ochronę gruntów wysadzinowych przed przemarzaniem zapewnia zwiększenie grubości całej konstrukcji lub dodatkowa izolacja termiczna.

W tym miejscu warto przyjrzeć się nieco bliżej rozwiązaniu z wykorzystaniem Leca® KERAMZYTU. Posadowienie konstrukcji boiska lub placu na warstwie lekkiego kruszywa Leca®, pozwala łatwo i skutecznie rozwiązać wszystkie opisane wcześniej problemy używając jednego materiału. Unikalne połączenie kilku cech w jednym materiale pozwala na uzyskanie kilku korzyści na raz.
•    Kompensacja obciążeń na słabonośnym lub niejednorodnym gruncie – poprzez jego odciążenie (gęstość nasypowa Leca® KERAMZYTU GEOTECHNICZNEGO 8-20 RX wynosi średnio ok. 290 kg/m3 – keramzyt jest wielokrotnie lżejszy np. od piasku ok. 1650 kg/m3).
•    Odwodnienie i drenaż – wysoki współczynnik filtracji 3,33 ‧ 10-2 m/s zapewnia szybkie i skuteczne odprowadzenie nadmiaru wody oraz obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych.
•    Zabezpieczenie przed powstawaniem wysadzin – współczynnik przewodzenia ciepła λ dla mokrego keramzytu wynosi 0,16 W/(mK), jest on od 2,5 do 5,5 razy lepszym izolatorem termicznym od gruntu. Dzięki temu możliwe jest zredukowanie głębokości przemarzania.
 

 

Zapraszamy do wypełnienia formularza aby pobrać broszurę z przykładami zastosowania keramzytu przy budowie boisk.

Please register your details first

Areas of interest