Budownictwo drogowe

Na wypełnieniu keramzytowym można wykonać różnorodne konstrukcje drogowe. W każdym przypadku dąży się do uzyskania efektu równomiernego nacisku konstrukcji na podłoże. Gwarantuje to ciągłość i prawidłowy profil końcowej nawierzchni.

Wykonanie odciążenia podłoża przy użyciu Leca® KERAMZYTU geotechnicznego na przykładzie wybranej realizacji. Zgodne z wtycznymi GDDKiA.

Problem: osiadanie podłoża, które skutkowało deformacjami i uszkodzeniami nawierzchni. Wielokrotna naprawa odkształconej nawierzchni, polegająca na wypełnieniu nierówności masą bitumiczną okazywało się jedynie rozwiązaniem doraźnym. Podłoże nadal osiadało, a dalsze jego dociążenie tylko potęgowało problem.

Rozwiązanie: odciążenie podłoża przez zastosowanie lekkiego wypełnienia w celu kompensacji występujących naprężeń.

Korzyści

Szybkie wykonanie wzmocnienia

Bez przerw technologicznych

Budowa z wykorzystaniem podstawowego sprzętu budowlanego

Ograniczona ilość robót ziemnych

Możliwe oszczędności w porównaniu do innych metod

Elastyczność w planowaniu prac, kolejnych odcinków i jezdni

Możliwa realizacja z zachowaniem ciągłości ruchu

Rozwiązanie na lata

Rozwiązanie hybrydowe

Odciążenie z keramzytu pozwala usprawnić posadowienie pośrednie – ograniczyć długość lub ilość potrzebnych kolumn/pali. Ciężar Leca® KERAMZYTU geotechnicznego to zaledwie ok. 20% ciężaru konwencjonalnych kruszyw. Pozwala to zredukować obciążenie generowane przez nasyp nawet o połowę (w przypadku wysokich nasypów wielkość redukcji obciążeń może osiągnąć 65%).

Inne przykładowe rozwiązania

Zobacz także

LECA® KERAMZYT GEOTECHNICZNY

Please register your details first

Areas of interest