Budownictwo kolejowe

Drogi kolejowe to ważny element infrastruktury komunikacyjnej i transportowej. Chociaż nasypy kolejowe są kojarzone z ciężkimi materiałami, to lekkie wypełnienie sprawdza się jako odciążenie wbudowane poniżej torowiska, które wytrzyma nawet obciążenia dynamiczne od pociągów dużych prędkości.

Wykonanie wzmocnienia podłoża przy użyciu Leca® KERAMZYTU geotechnicznego na przykładzie wybranej realizacji. Zgodne z wytycznymi PKP-PLK.

Problem: podwyższenie nasypu kolejowego posadowionego na słabonośnym gruncie. Zwiększenie obciążenia groziło wystąpieniem zwiększonych i nierównomiernych osiadań.

Rozwiązanie: wykonanie wzmocnienia podłoża przez zastosowanie lekkiego wypełnienia w celu kompensacji występujących naprężeń.

Korzyści:

Szybkie wykonanie wzmocnienia

Bez przerw technologicznych

Niezależne od warunków pogodowych

Budowa z wykorzystaniem podstawowego sprzętu budowlanego

Zredukowana ilość robót ziemnych

Możliwe oszczędności w porównaniu do innych metod

Możliwe wykorzystanie transportu kolejowego

Możliwa realizacja z zachowaniem ciągłości ruchu na sąsiednim torze

Rozwiązanie długowieczne i trwałe z możliwością recyklingu

Lekkie wypełnienie ze ścianką szczelną

Zastosowanie lekkiego wypełnienia z keramzytu pozwala wykonywać nasypy w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników wodnych. Leca® KERAMZYT geotechniczny zapewnia kompensację obciążenia słabonośnego podłoża i redukcję parcia na ściankę szczelną. Elementy ścianki szczelnej mogą być krótsze, a ich profile niższe bez obniżenia nośności i stabilności całej projektowanej konstrukcji. Lekkie kruszywo Leca® zapewnia nie tylko odpowiednią nośność, ale również skuteczne odwodnienie całego nasypu i drenaż. Podobne rozwiązania stosowane są przy nabrzeżach przystani i portów.

Inne przykładowe rozwiązania

Zobacz także

LECA® KERAMZYT GEOTECHNICZNY

Please register your details first

Areas of interest