CENTRUM REKREACYJNE | WIELKA BRYTANIA

basen

W Wielkiej Brytanii, do budowy basenu Sands Leisure Centre w Carlisle, wykorzystano lekkie kruszywo Leca®. Produkt ten został z powodzeniem wkomponowany w projekt przebudowy Sands Leisure Centre o wartości 27 milionów funtów, który został zrealizowany we współpracy z Radą Miasta Carlisle.

Nowe centrum obejmuje nową siłownię dla okolicznych mieszkańców i nowy 8-torowy, 25-metrowy basen. Czterotorowy basen o długości 20 m jest siedzibą Better Swim School oraz gospodarzem popularnych zajęć fitness Water Workout.
Ponad 700 m3 Leca® KERAMZYTU zastosowano do wypełnienia pustej przestrzeni wokół niecki basenowej. Ze względu na utrudniony dostęp do placu budowy, wykorzystano możliwość pneumatycznej aplikacji kruszywa, „przepompowano” używając rur o długości 50 m. Kierownik budowy MGL Group, Gordon France, wyjaśnia: "Projekt polegał na rozbudowie istniejącego centrum rekreacyjnego Sands w Carlisle, które miało składać się z 2 nowych basenów oraz wielofunkcyjnego krytego boiska sportowego". 

Informacje o projekcie


Lokalizacja: Sands Leisure Centre, Carlisle
Inwestor: Rada Miasta Carlisle
Wykonawca: MGL Group
Projekt: Nowy 8-torowy, 25-metrowy
basen
Produkt: Leca® KERAMZYT 10-20mm
Ilość: 700 m3

OGRANICZONA PRZESTRZEŃ PLACU BUDOWY

Kierownik budowy MGL Group, Gordon France, podkreśla, że "Leca® KERAMZYT został wybrany do tego projektu przede wszystkim ze względu na możliwość pneumatycznej aplikacji wypełnienia.
Było to kluczowe w warunkach ograniczonego dostępu do miejsca wbudowania. Pozwoliło to zyskać co najmniej 10 dni w harmonogramie robót, dodatkową korzyścią jest zwiększenie izolacji termicznej niecki basenowej." 

 

TYMCZASOWY MAGAZYN PRZYSPIESZYŁ REALIZACJĘ

Keramzyt był tymczasowo składowany na pobliskim parkingu, pozwoliło to na szybki załadunek samochodu wyposażonego w urządzenie do pneumatycznej aplikacji. Przyspieszyło to wbudowania wypełnienia, przynosząc wymierne oszczędności przy realizacji tego projektu. Korzystając z lekkiego wypełnienia Leca® udało się uniknąć
problemów inżynieryjnych, które wystąpiłyby w przypadku materiału wypełniającego typu 1 i typu GSB.
Uzyskano redukcję parcia działającego na ściany konstrukcji o co najmniej 75% w porównaniu z tradycyjnym wypełnieniem. Zmniejsza to ryzyko nadmiernych przemieszczeń, utraty stateczności i awarii podpór.

INNOWACYJNA ALTERNATYWA DLA WYPEŁNIANIA TYPU GSB

Zespół MGL nie miał wcześniejszego doświadczenia w korzystaniu z Leca® KERAMZYTU, ale uznali, że
pneumatyczna aplikacja materiału bezpośrednio z samochodu dostarczającego kruszywo jest
bardzo ekonomiczną opcją. Kierownik budowy MGL Group, Gordon France, wyjaśnia: "Objętość wypełnienia przetransportowanego wężami bezpośrednio do wykopu w ciągu 3 dni wyniosła około 700 m3 - zmniejszyło to robociznę o 50% w porównaniu z wbudowaniem wypełnienia typu GSB".
Leca® KERAMZYT zastosowano przy budowie wielu basenów w całej Wielkiej Brytanii, ze względu na jego unikalną pneumatyczną aplikację i naturalne właściwości tego lekkiego wypełnieni. Tak też było w przypadku Sands Swimming Pool, w którym kruszywo Leca® było "... Lekkim materiałem, łatwym do
wyrównania i zagęszczenia, którego wytrzymałość jest wystarczająca do przeniesienia obciążenia betonową płytą podłogową o grubości 150 mm", wyjaśnia Gordon France, kierownik budowy MGL Group.
Projekt został zakończony pomyślnie, a zespół MGL był zadowolony z szybkości dostawy i właściwości
technicznych kruszywa Leca®. Gordon France, kierownik budowy MGL Group, podsumowuje: "W przypadku odpowiedniego projektu bez wahania rozważyłbym ponownie użycie Leca® KERAMZYTU - niezależnie od tego, czy byłby to problem natury inżynieryjnej, czy też potrzeba skrócenia czasu realizacji".

Please register your details first

Areas of interest