Dla projektanta

W tym dziale udostępniamy materiały i narzędzia pomocne w pracach projektowych. Znajdują się tu rysunki gotowych rozwiązań w technologii Leca® KERAMZYTU, a także karty techniczne produktów, deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty czy specyfikacje. Zamieszczamy tu również kalkulatory ułatwiające obliczenia projektowe.

Please register your details first

Areas of interest