Specyfikacje techniczne

Tu dostępne są specyfikacje techniczne przygotowane dla etapów wykonania i odbioru robót poszczególnych prac w technologii Leca® KERAMZYTU. Dokumenty zapisane są w otwartym dokumencie programu Word i można je uzupełnić o dane własnego projektu.