Kalkulator geotechniczny

Narzędzie ułatwia oszacowanie niezbędnej ilości Leca® KERAMZYTU przy projektowaniu inwestycji drogowych na gruntach o małej nośności.