Program Konstruktor

Program Konstruktor pozwala na wykonanie obliczeń konstrukcyjnych dla ścian i filarów z elementów Leca® BLOK. 


konstruktor-ekran.png

Program pozwala na profesjonalne sprawdzenie nośności ścian i filarów wykonanych z wyrobów keramzytobetonowych systemu Leca BLOK. Tylko w tym programie zawarto komplet parametrów niezbędnych do projektowania konstrukcji murowych z keramzytobetonu. Zadeklarowane parametry przyjęto z rzeczywistych badań przeprowadzonych w specjalistycznych laboratoriach badawczych uczelni wyższych i ITB.

Pobierz program Konstruktor Leca BLOK wersja 6.4 (plik w formacie ZIP 192 MB)