Program kosztorysowy Kobra

Darmowy program do kosztorysowania Kobra Weber (wersja 12) pozwala na kalkulację robót budowlanych przy użyciu wyrobów Leca® oraz Weber. Z aplikacji można korzystać także w celach komercyjnych.


kobra-ekran.png

Program pozwala na profesjonalne przygotowanie kosztorysów budowlanych opartych o wybrane materiały produkowane, będące w ofercie Leca® i Weber. Kosztorysy można przygotować w różnych formatach np. Kosztorys Inwestorski, Kosztorys skrócony, Przedmiar z pozycjami KNR. W bazie katalogów poza katalogami specjalistycznymi znajdują się najbardziej popularne katalogi KNR 2-01, 2-02 i 4-01. Program dedykowany jest dla profesjonalistów i osób, które uczą się lub sporadycznie przygotowują kosztorysy. 

Pobierz program kobra weber wersja 12 (plik w formacie ZIP 15,3 MB)

Pobierz instrukcję szybki start (plik w formacie ZIP 2,7 MB)