Drenaż

Wiele osób budujących własny dom po raz pierwszy, zdobywa użyteczną wiedzę dzięki artykułom dostępnym w prasie i Internecie oraz informacjom na forach dyskusyjnych. To niezwykle bogate źródło wiedzy. Niestety nie zawsze warunki w jakich wznoszony jest dom odpowiadają sytuacjom tam opisanym.

drenaz

Zobacz "krok po kroku" rozwiązanie drenażu wokół budynku na zboczu

 

W przypadku drenażu może się zdarzyć, że niewłaściwe wykonanie odwodnienia spowoduje osłabienie gruntu, na którym budowany jest dom. Należy być szczególnie czujnym w przypadku fundamentowania budynków na gruntach gliniastych i ilastych. Nośność tych podłoży często zależy od ich wilgotności. Jeżeli następuje zbyt duże przesuszenie lub nawodnienie tego typu gruntu, zmieniają się parametry nośności i budynek może nadmiernie osiadać lub, co zdarza się najczęściej, osiadać tylko na fragmentach ław fundamentowych (np. tylko jeden narożnik budynku).

Dlatego przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu drenażu należy pamiętać aby:

  • Nie układać drenażu poniżej poziomu ław fundamentowych, bez względu na rodzaj gruntu.
  • Zachować minimalne spadki rur drenarskich; najczęściej jest to minimum 0,5% choć czasami są odstępstwa od tej zasady, zarówno w górę jak i w dół.
  • Nie stosować drenaży przy posadowieniu na spoistych gruntach pęczniejących. W przypadku tego typu gruntów tworzenie sączka ściągającego wodę z terenu może spowodować nadmierne zbieranie się wody pod rurą drenarską, a w konsekwencji dostarczanie dodatkowej wilgoci w strefę fundamentów, rozmiękanie i zmniejszenie nośności gruntu. Dlatego po wykonaniu fundamentów i ścian fundamentowych w takich gruntach, lepiej szczelnie ułożyć wzdłuż ścian pierwotny spoisty grunt, niż przepuszczalny drenaż ze żwiru czy keramzytu.
  • Bardzo krytycznie podchodzić do informacji o sposobie fundamentowania sąsiednich budynków. Nierzadko zdarza się, że na długości kilku metrów radykalnie zmieniają się warunku gruntowe i wprowadzony u sąsiada sposób fundamentowania oraz odwodnienia nie sprawdzi się na naszej działce.

Generalną zasadą jest sprawdzenie warunków geotechnicznych przed etapem projektowania poprzez wykonanie badań (wierceń) na działce. Następnie wykorzystanie wyników tych badań przy pracach projektowych lub adaptacji gotowych projektów, oraz ciągły profesjonalny nadzór i właściwa reakcja na rzeczywiste warunki w trakcie wykonywania wykopów fundamentowych.
Pamiętajmy, że bez problemów można wymienić dachówkę, okna czy płytki na tarasie, natomiast naprawa fundamentów to czasem koszt połowy nowego domu.

mgr inż. Andrzej Dobrowolski, kierownik produktu Leca® KERAMZYT

Please register your details first

Areas of interest