Podłoga na gruncie w garażu

Parkowanie samochodów osobowych lub małych busów w typowym garażu przy domu nie wymaga temperatury takiej jak w mieszkaniu. Zbyt wysoka temperatura przyspiesza topnienie śniegu i lodu zgromadzonego na i pod samochodem.

garaz

Zobacz "krok po kroku" rozwiązanie podłogi na gruncie w garażu

 

Podłoga w garażu przy domu powinna:

  • być odporna na zabrudzenia od olejów, smarów, benzyny itp.,
  • odprowadzać wodę z deszczu, śniegu i lodu,
  • przenosić obciążenia od ciężaru pojazdu,
  • przenosić obciążenia związane hamowaniem i nagłym ruszaniem pojazdu,
  • izolować termicznie pomieszczenie przed utratą ciepła.

Odporność na zabrudzenia i materiały ropopochodne uzyskuje się przez wykonanie wierzchniej warstwy posadzki z żywic, malowanie odpowiednimi farbami lub pokrycie terakotą.

Odprowadzenie wody z samochodu po deszczu, lub ze śniegu i lodu w okresie zimowym, uzyskuje się poprzez wykonanie minimalnego spadku posadzki do kratki ściekowej rozsączającej lub włączonej do kanalizacji.

Wytrzymałość na obciążenia statyczne stojącym pojazdem, lub też dynamiczne powstające przy gwałtownym ruszaniu lub hamowaniu, uzyskuje się poprzez wykonanie posadzki betonowej o grubości powyżej 8 cm (najczęściej 10-12 cm), odpowiednio zbrojonej prętami, zbrojeniem rozproszonym lub włóknem. Posadzka powinna być oddzielona od ścian dylatacją umożliwiającą jej niezależną od konstrukcji budynku pracę - osiadanie.

Izolacyjność termiczna posadzki. Ten aspekt budzi najwięcej pytań. Czy izolacja powinna być taka sama jak w przypadku podłóg na gruncie w części mieszkalnej, czy może o połowę cieńsza, czy może w ogóle powinno się z niej zrezygnować. Aby odpowiedzieć na te pytania należy dobrze zastanowić się nad funkcją pomieszczenia. Garażowanie samochodu nie wymaga temperatury takiej jak w mieszkaniu. Ponadto, zbyt wysoka temperatura przyspiesza w zimie topnienie śniegu i lodu zgromadzonego na i pod samochodem. Jeżeli do garażu wjeżdżamy kilka razy w ciągu dnia, to proces ten przebiega również wielokrotnie. Dodatkowo sól zgromadzona w śniegu i lodzie pozostaje na części odkrytych rur oraz przewodów.

podloga w garazu

Wielokrotne gwałtowne rozmrażanie takiej solanki nie pozostaje bez znaczenia dla elementów samochodu. Dlatego w garażu warto utrzymywać jak najniższą temperaturę. Samochód po wprowadzeniu do pomieszczenia garażowego oddaje ciepło. I w trakcie normalnego użytkowania, czyli codziennego wyjazdu i wjazdu do zaizolowanego termicznie garażu, temperatura użytkowa prawie nigdy nie spada poniżej 0ºC. Wykonanie w podłożu pod posadzką garażu izolacji termicznej o połowę cieńszej niż w mieszkaniu, przy eliminacji dodatkowego ogrzewania lub znacznego obniżenia temperatury czynnej na grzejniku, to optymalne warunki garażowania pojazdu.

Przyjmując 35 cm warstwę izolacyjną Leca® KERAMZYTU impregnowanego w mieszkaniu, uzyskamy współczynnik U = 0,292 W/m2K przy wymaganym 0,300 dla pomieszczeń mieszkalnych o temp. powyżej 16ºC. W pomieszczeniach, w których zakładana jest temp. poniżej 8ºC współczynnik U powinien być mniejszy niż 1,5. Wykonując izolację z Leca® KERAMZYTU impregnowanego o grubości 18 cm uzyskamy współczynnik przenikania ciepła dla podłogi 0,533 W/m2K, czyli z nadmiarem spełniający wymagania, zatrzymujący ciepło w garażu i optymalizujący koszty realizacji podłogi. Warstwa 18 cm jest również warstwą optymalną ze względów wykonawczych.

mgr inż. Andrzej Dobrowolski, kierownik produktu Leca® KERAMZYT

Please register your details first

Areas of interest