Podłoga na gruncie

W każdym budynku zawsze jedna z podłóg realizowana jest na gruncie. Podłogi tego rodzaju wykonuje się w budynkach bez piwnic na poziomie zbliżonym do poziomu terenu, a w budynkach podpiwniczonych poniżej poziomu terenu.

podloga ogrzewanie kanal

Zobacz "krok po kroku" rozwiązanie podłogi na gruncie z ogrzewaniem i kanałem

 

W podłodze na gruncie często istnieje konieczność ułożenia różnego typu instalacji. Są to najczęściej rury wodne, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, przewody wentylacyjne, np. nawiewy powietrza do kominków itp. Obecnie instalacje te układa się na podłożu z tzw. chudego betonu. Na podłodze w pomieszczeniach ogrzewanych musi znaleźć się warstwa izolacji termicznej czyli popularny styropian lub styrodur „do podłóg”. Przy układaniu izolacja jest docinana do wcześniej ułożonych rur i przewodów instalacyjnych. Jest to czynność kłopotliwa i często niezbyt dokładnie wykonywana. Przez to zdarza się, że pomiędzy izolacją i instalacją pozostają niewypełnione pustki lub wypełnia je cementowy jastrych wylewany jako podłoże pod wierzchnią posadzkę. Nieciągłość izolacji w pewnym stopniu może wpłynąć na obniżenie izolacyjności termicznej podłogi na gruncie. Można tego uniknąć decydując się na jeden materiał skutecznie zastępujący chudy beton i izolację termiczną.

Realizacja tego rozwiązania polega na tym, że najpierw na cienkim podkładzie betonowym o grubości ok. 5 cm i szerokości 15- 25 cm układa się przewody i rury instalacyjne. Następnie na całej powierzchni podłóg wysypuje się Leca® KERAMZYT impregnowany o gr. ok. 33-35 cm, na którym po powierzchniowym zagęszczeniu układa się szpryc cementowy, 2 x folię i jastrych cementowy. Kruszywo keramzytowe przeznaczone do podłóg na gruncie jest fabrycznie impregnowane w celu ograniczenia kapilarnego podciągania wilgoci z podłoża gruntowego. Ponadto zagęszczone kruszywo ma kilkakrotnie większą wytrzymałość niż izolacje płytowe ze styropianu czy styroduru, w związku z tym może przenosić większe obciążenia użytkowe. Dodatkowo kruszywo jako materiał sypki dokładnie uszczelnia ułożone w nim przewody instalacyjne. Technologia ta ogranicza zużycie chudego betonu zaledwie do 10-15%. Beton ten układany jest tylko jako liniowy cienki fundament pod ciągami instalacyjnymi.

Sam keramzyt jako kruszywo ceramiczne jest odporny na związki chemiczne, nie zanika w czasie użytkowania, a jego właściwości pozostają niezmienne w czasie. Zewnętrzna powierzchnia granulek keramzytu ma właściwości ścierne. Dzięki temu izolacje z keramzytu nie są miejscem gniazdowania szczurów, myszy, kun, nornic i innych drobnych zwierząt futerkowych, z którymi często mają do czynienia mieszkańcy domów położonych w pobliżu pól i lasów.

mgr inż. Andrzej Dobrowolski, kierownik produktu Leca® KERAMZYT

Please register your details first

Areas of interest