Projektowanie podłogi na gruncie

Rozwiązanie podłogi na gruncie z wykorzystaniem Leca® KERAMZYTU sprowadza się do wykonania jedynie trzech warstw ułożonych kolejno na podłożu gruntowym.

budynek mieszkalny

Jednym z wielu zastosowań Leca® KERAMZYTU jest podłoga na gruncie posadowiona bezpośrednio na podłożu gruntowym. Rozwiązanie sprowadza się do wykonania jedynie trzech kolejno ułożonych warstw:

  1. Leca KERAMZYT impregnowany wzmocniony powierzchniowo szprycem cementowym,
  2. hydroizolacja stosowna do warunków gruntowo-wodnych,
  3. jastrych lub płyta betonowa (dla obiektów przemysłowych).

 

podloga na gruncie

Zobacz rozwiązanie podłoga na gruncie w wersji podstawowej bez ogrzewania podłogowego

 

W przestawionym rozwiązaniu keramzyt zapewnia odpowiednią nośność oraz ochronę cieplną. A więc jedna warstwa wykonana z keramzytu zastępuje trzy warstwy stosowane tradycyjnie, czyli podsypkę z kruszywa, chudy beton oraz izolację termiczną.

To wszystko jest możliwe dzięki unikalnym właściwościom Leca® KERAMZYTU, ponieważ te niewielkie kulki z wypalanej gliny cechuje wyjątkowa trwałość, duża wytrzymałość oraz znakomite parametry termoizolacyjne. Dodatkowo, kruszywo przeznaczone do podłóg na gruncie jest specjalnie impregnowane, dzięki czemu jego kapilarność ograniczona jest do 5 cm i mimo bezpośredniego kontaktu z gruntem w pełni zachowuje swoje właściwości termoizolacyjne.

 

Swoboda projektowania podłogi na gruncie

 

Opisywane rozwiązanie sprawdzi się nawet w najbardziej wymagających okolicznościach, takich jak działanie dużych obciążeń, trudne warunki gruntowo-wodne czy grunty słabonośne. Dlatego w ten sposób podłogę na gruncie można projektować zarówno w małych budynkach mieszkalnych, jak i dużych obiektach przemysłowych czy halach magazynowych. Włączając w to obiekty gdzie wymagana jest duża wytrzymałość materiału izolacyjnego i trwałość liczona w dziesiątkach, a nawet setkach lat.

 

Podłoga na gruncie z drenażem

 

W przypadku trudnych warunków gruntowo-wodnych i ryzyka podniesienia zwierciadła wód gruntowych, które mogą skutkować podsiąkaniem wody pod podłogę, warto rozważyć drenaż. W tym celu w podłożu wystarczy ułożyć rury drenarskie obsypane keramzytem. Tym sposobem kruszywo użyte do wykonania podłogi na gruncie, oprócz wcześniej wymienionych funkcji spełni jeszcze jedną, a mianowicie stanie się dodatkowo warstwą filtracyjną jako element systemu drenażowego.

podloga na gruncie z drenazem

Zobacz rozwiązanie podłoga na gruncie z drenażem w podłożu

 

Łatwe wykonanie podłogi na gruncie

 

Istotnym walorem Leca® KERAMZYTU jest łatwość aplikacji i wykonania robót. Jest on materiałem bardzo lekkim, jego gęstość nasypowa wynosi 290 kg/m3, dzięki czemu nakłady związane z wbudowaniem i transportem są minimalne (masa materiałów koniecznych do użycia przy porównywalnym technicznie rozwiązaniu tradycyjnym jest prawie cztery razy większa). Do podawania keramzytu można wykorzystać pompę, która osiąga wydajność do 25 m3 na godzinę transportując kruszywo na odległość do 40 m.

Keramzyt to materiał sypki, dlatego też bez trudu „sam dostosuje się” do dowolnego kształtu wypełnianej przestrzeni bez konieczności przycinania i dopasowywania, jak ma to miejsce w przypadku materiałów płytowych. W ten sposób wszelkie instalacje i inne elementy znajdujące się w strefie podłogowej będą dokładnie otoczone materiałem izolacyjnym, dzięki czemu nie powstaną mostki cieplne. A wszelkie prace zostaną wykonane szybciej.

Wykonanie podłogi na gruncie z użyciem Leca® KERAMZYTU praktycznie nie wymaga stosowania przerw technologicznych. Tym samym skutkuje to znacznym skróceniem czasu realizacji robót.

Please register your details first

Areas of interest