Remont stropu a akustyka

Remontując stare stropy staramy się poprawić ich stan techniczny i funkcjonalność. Najczęściej, przy dużym remoncie, usuwamy ze stropu posadzki i warstwy wypełniające. A w stropie możemy natrafić na różne wypełnienia.

strop kleina remont

Zobacz "krok po kroku" przykładowe rozwiązanie remontu stropu Kleina

 

Poczynając od najstarszych oryginalnych polep, czyli mieszaniny gliny, sieczki i wapna. Poprzez później zastosowane wypełnienia z gruzu ceglanego i piasku. Aż do tych, które stosowano w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych minionego stulecia, kiedy to wszystkie materiały były trudno dostępne. Wówczas zasypki wykonywano z żużla, gruzu, odpadów i śmieci pozostających po budowie. Remontując strop staramy się usunąć wszystkie te stare wypełnienia i zastąpić je nowymi, współczesnymi materiałami. Wybór najczęściej pada na styropian lub wełnę. I wtedy popełniamy pierwszy błąd, nie doceniając praktycznego doświadczenia jakim dysponowali budowlańcy wznoszący nasze domy.

Odpowiednie wypełnienie w stropie zapewnia właściwą izolację akustyczną tej przegrody. Bezkrytyczne usunięcie ciężkich zasypek i zastąpienie ich kilkunastokrotnie lżejszym materiałem, zmniejsza masę powierzchniową stropu pogarszając znacznie jego izolacyjność akustyczną od tzw. dźwięków powietrznych, czyli zwyczajnego hałasu. Dodatkowo, przy układaniu np. płyt styropianowych trudno jest wykonać szczelnie takie wypełnienie. A szczeliny między belkami i styropianem jeszcze bardziej pogarszają izolacyjność. Dlatego zasadne jest wypełnienie przestrzeni pomiędzy żebrami (belkami) materiałem sypkim. Może być lżejszy od piasku, czy polepy, ale powinien zapewnić szczelne wypełnienie. Takim materiałem może być np. Leca® KERAMZYT izolacyjny M o granulacji 4-10 mm lub S o granulacji 0-4 mm. Najlepiej zastosować mieszankę tych dwóch materiałów w proporcji np. 80/20% bądź 70/30%. Dzięki swojej porowatej strukturze keramzytowe kruszywo częściowo pochłania fale dźwiękowe, dlatego może stanowić skuteczną a przy tym lżejszą warstwę wypełniającą.

W stropach między piętrowych oprócz izolacji akustycznej od dźwięków powietrznych należy wykonać również izolację od tzw. dźwięków uderzeniowych, czyli spadających na podłogę przedmiotów, stukania butami (np. szpilki) itp. Do jej wykonania można zastosować specjalne płyty z wełny lub styropianu. Można też ułożyć warstwę specjalnego drobnoziarnistego Leca® KERAMZYTU podsypkowego. Celem tego typu izolacji jest rozproszenie i pochłonięcie znaczącej części dźwięków uderzeniowych. Na izolacji układa się jastrychy cementowe lub płyty suchego jastrychu.

Podsumowując. Przy remoncie stropu nie powinno się bezkrytycznie zamieniać jego wypełnienia na przypadkowe materiały. Nowo układane materiały mogą być lżejsze od pierwotnie użytych, ale powinny spełniać odpowiednie funkcje izolacyjne.

mgr inż. Andrzej Dobrowolski, kierownik produktu Leca® KERAMZYT

Please register your details first

Areas of interest