Remont stropu na belkach stalowych

Remont stropu na belkach stalowych, np. Kleina, WPS, odcinkowym można wykonać przy użyciu Leca KERAMZYTU, który odciąży konstrukcję stropu a właściwie dobrany zagwarantuje skuteczną izolacyjność akustyczną i termiczną.

Remont stropu na belkach stalowych

Jednym z rozwiązań konstrukcyjnych, które można spotkać podczas remontu budynków z ubiegłego wieku są stropy na belkach stalowych, np. KleinaWPS bądź odcinkowe. Składają się ze stalowych, dwuteowych belek stropowych oraz opartych na nich płyt międzybelkowych.

Płyty międzybelkowe mogą być wykonane z cegieł w postaci zbrojonych płyt płaskich (strop Kleina), z cegieł w formie sklepień (strop odcinkowy), lub jako prefabrykowane elementy żelbetowe (strop WPS). Wypełnienie takich stropów stanowi najczęściej polepa pełniąca rolę izolacji cieplnej i akustycznej. Przeważnie jest to glina z domieszką trocin lub sieczki, suchy piasek, żużel, żużlobeton lub gruz budowlany.

Jeśli w trakcie remontu zapada decyzja o usunięciu istniejącego wypełnienia, np. w celu odciążenia stropu, to dla zapewnienia właściwej izolacyjności akustycznej i termicznej należy pustą przestrzeń stropu ponownie odpowiednio wypełnić. Można to zrobić przy użyciu Leca KERAMZYTU, który właściwie dobrany zagwarantuje skuteczną izolacyjność akustyczną i termiczną.

 

Kryteria doboru Leca KERAMZYTU

 

 ze względu na grubość układanej warstwy

Zróżnicowany rozstaw i wysokość belek stropowych, różna grubość i kształt płyt międzybelkowych, docelowy poziom podłogi oraz technologia jej wykonania, ograniczają grubość możliwej do zastosowania warstwy keramzytu. Można przyjąć, że im mniejsza grubość warstwy, tym drobniejszy keramzyt. Keramzyt powinno dobierać się zależnie od grubości układanej warstwy wg poniższej tabeli.

Grubość warstwy Rodzaj (uziarnienie) keramzytu
0-6 cm Leca KERAMZYT izolacyjny S
3-9 cm Leca KERAMZYT izolacyjny M
powyżej 8 cm Leca KERAMZYT izolacyjny L

 

Istotnym kryterium jest tutaj dolna granica przedziału, czyli minimalna grubość warstwy. Do górnej granicy można podejść nieco bardziej elastycznie i w razie potrzeby kruszywo ułożyć w grubszej warstwie niż podana w tabeli.

 ze względu na wiodącą funkcję wypełnienia

Leca KERAMZYT może być zastosowany w stropie w co najmniej trzech celach:

  • odciążenia konstrukcji
  • izolacji akustycznej
  • izolacji termicznej

Aby uzyskać maksymalne odciążenie stropu należy zastosować Leca KERAMZYT izolacyjny L ponieważ, im bardziej gruboziarniste kruszywo, tym jego ciężar jest mniejszy. Dokładnie odwrotnie jest w przypadku izolacyjności akustycznej - tutaj z kolei, im drobniejszy keramzyt, tym lepszy.

Z powyższego wynika, gdy któraś z funkcji jest dla nas najważniejsza, to dobór kruszywa jest oczywisty, ale kiedy za równie ważne uznamy odciążenie i izolacyjność akustyczną stropu, to dobrym kompromisem będzie Leca KERAMZYT izolacyjny M.

Izolacyjność termiczna stropów ma na ogół drugorzędne znaczenie, za wyjątkiem stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi. Warto przy tym pamiętać, że im bardziej gruboziarnisty keramzyt, tym lepsze jego parametry termoizolacyjne.

mgr inż. Arkadiusz Jóźwik, doradca Leca®

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy poniżej.

Please register your details first

Areas of interest