Stropodach płaski

W domach z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych do izolacji termicznej stropodachów wykorzystywany był najczęściej żużel. W praktyce najczęściej stosowano żużel niesezonowany. Efekty odgazowywania tego materiału pod wpływem częstych zmian wilgotności i temperatury otoczenia widoczne są najczęściej na zewnątrz budynku w postaci spękań ścian w okolicach wieńców nad ostatnim stropem.

stropodach

Zobacz "krok po kroku" przykładowe rozwiązanie remontu stropodachu niewentylowanego

 

Wymiana żużla na Leca® KERAMZYT w stropodachu niewentylowanym:

  • prawie trzykrotne poprawia parametry izolacyjności termicznej przy takich samych grubościach warstwy,
  • w przeciwieństwie do żużla keramzyt nie odgazowuje,

Dodatkowo, gdy stosujemy keramzyt na nowych obiektach:

  • jako materiał niepalny może być stosowany w szerszym zakresie niż inne materiały do izolacji termicznej (np. styropian),
  • warstwa izolująca termicznie jednocześnie może kształtować spady dachu,
  • warstwa Leca® KERAMZYTU posiada kilkakrotnie większa wytrzymałość niż inne materiały izolacyjne co ułatwia dodatkowych elementów takich jak np. klimatyzatory, centrale klimatyzacyjne, anteny itp.

Przy budowie nowych stropodachów najlepiej sprawdza się metoda mieszanej izolacji, czyli na stropie pojawia się pierwsza płytowa izolacja termiczna taka jak np. wełna mineralna, płyty styropianowe XPS lub EPS, a na niej druga warstwa izolacyjno-spadkowa wykonana z Leca® KERAMZYTU lub lekkiego betonu na bazie tego kruszywa.

Jakie są najczęstsze błędy wykonywane podczas realizacji stropodachów płaskich?

  1. Układanie izolacji na zbyt dużych polach roboczych bez zabezpieczenia. Stropodach najlepiej wykonywać w porach bezdeszczowych. Przy zmiennej pogodzie ważne jest aby izolację i szlichtę na wierzchu wykonać w ciągu jednego dnia, czyli nie dopuścić do zamoczenia izolacji w czasie opadów deszczu.
  2. Brak dylatacji szlichty na dachu. Przy rozgrzaniu dachu pod papą rozszerza się cała szlichta, co może powodować spękania ścianek kolankowych .
  3. Układanie pokrycia bitumicznego na wilgotnej szlichcie, a także brak lub zbyt mała ilość „kominków” wentylacyjnych na szczelnym pokryciu bitumicznym. Wysychająca szlichta cementowa powoduje odspajanie się pokrycia bitumicznego, a to z kolei powoduje powstawanie tzw. „bąbli” na pokryciu.

mgr inż. Andrzej Dobrowolski, kierownik produktu Leca® KERAMZYT

Please register your details first

Areas of interest