Ogrodnictwo

Rysunki techniczne przykładowych zastosowań Leca® KERAMZYTU w uprawie roślin i w elementach małej architektury.

 

W razie pytań lub wątpliwości napisz do nas info@leca.pl lub zadzwoń 505 172 082.

Administratorem Twoich danych jest LECA Polska sp. z o.o. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Nowe nasadzenia roślin

96Nowe nasadzenia roślin z zastosowaniem Leca® KERAMZYTU w trzech warstwach podłoża

 

Pobierz rysunek techniczny w PDF

Pobierz rysunek techniczny w DWG

Drzewo w chodniku z dostępem wilgoci i powietrza do korzeni

97Nasadzenie lub przesadzenie drzewa w chodniku z zapewnieniem dostępu wilgoci i powietrza do systemów korzeniowych poprzez dreny z Leca® KERAMZYTU

 

Pobierz rysunek techniczny w PDF

Pobierz rysunek techniczny w DWG

Lekka mała architektura z keramzytu

98Kształtowanie elementu małej architektury (górka, nasyp) z wykorzystaniem Leca® KERAMZYTU

 

Pobierz rysunek techniczny w PDF

Pobierz rysunek techniczny w DWG

Please register your details first

Areas of interest