Wykonanie szprycu cementowego na keramzycie

W niektórych przypadkach zalecane jest wykonanie na powierzchni keramzytu szprycu cementowego. Film pokazuje kilka praktycznych sposobów jego wykonania.

Please register your details first

Areas of interest