Rysunki koncepcyjne

Przykładowe rysunki i rozwiązania do wykorzystania w projektowaniu.

Zobacz więcej

Rysunki techniczne najczęściej wykonywanych wypełnień odciążających z Leca® KERAMZYTU w gruntach o słabej nośności i nad konstrukcjami inżynierskimi.

 

W razie pytań lub wątpliwości napisz do nas info@leca.pl lub zadzwoń 666 048 960.

Administratorem Twoich danych jest LECA Polska sp. z o.o. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Droga na słabym gruncie

Droga na wypełnieniu z Leca® KERAMZYTU budowana na gruntach o słabej nośności                            69

 

Pobierz rysunek techniczny w PDF

Pobierz rysunek techniczny w DWG

 

 


 

Naprawa połówkowa drogi z utrzymaniem ruchu

Połówkowa naprawa drogi z wbudowaniem w nasyp odciążenia z Leca® KERAMZYTU z zachowaniem                         

ciągłości ruchu na przebudowywanym odcinku.                   88                                                             

 

Pobierz rysunek techniczny w PDF

Pobierz rysunek techniczny w DWG

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Odciążenie najazdu na obiekt mostowy

Odciążenie z Leca® KERAMZYTU może pełnić funkcję zarówno zmniejszenia nacisku pionowego na grunt jak i redukcji parcia na przyczółek mostowy.              89

 

Pobierz rysunek techniczny w PDF

Pobierz rysunek techniczny w DWG

 

 


 

Wykonanie przepustu pod drogą w wypełnieniu keramzytowym

Wypełnienie keramzytowe pozwala na bezproblemowe ułożenie wszelkiego rodzaju instalacji technicznych

np.: przepust, rurociągi, instalacje elektryczne itp.                     90

 

Pobierz rysunek techniczny w PDF

Pobierz rysunek techniczny w DWG

 

 

 

 


 

Obustronne poszerzenie drogi

Przykład obustronnego poszerzenia istniejącej drogi na słabych gruntach zalegających na poboczach.

poszerzenie

 

Pobierz rysunek techniczny w PDF

Pobierz rysunek techniczny w DWG                                                                                                                                         

 

 

 

 


                                                                        

Drenaż powierzchniowy pod płytą boiska

Leca® KERAMZYTU jako drenaż zbierający wodę opadową, zabezpieczenie przed przemarzaniem gruntu  i podłoże ograniczające nierównomierne osiadanie płyty boiska w trakcie użytkowania.

drenaż

 

Pobierz rysunek techniczny w PDF

Pobierz rysunek techniczny w DWG                                                                                                                                                             

 

 

 

 


                                                                                       

Drenaż liniowy i powierzchniowy po płytą boiska

Leca® KERAMZYTU jako drenaż powierzchniowy wspomagany dodatkowo drenażem liniowym  zabezpieczający  przed przemarzaniem gruntu  i  ograniczający nierównomierne osiadanie płyty boiska w trakcie użytkowania.

drenaż liniowy

 

Pobierz rysunek techniczny w PDF

Pobierz rysunek techniczny w DWG                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 


 

Zobacz także

LECA® KERAMZYT GEOTECHNICZNY

Please register your details first

Areas of interest