Lekkość i wytrzymałość Leca® KERAMZYTU gwarantują skuteczną kompensację nacisku konstrukcji na podłoże eliminując problem niepożądanego osiadania. Nieduży ciężar i optymalny kąt tarcia wewnętrznego przekładają się na równomierne i zredukowane parcie na ściany, ścianki, przegrody, itp.

Dodatkowo jako materiał porowaty o jednorodnym uziarnieniu spełnia funkcję drenującą, izolacyjną termiczną m.in. jako przeciwdziałanie wysadzinowości, a także izolacyjną akustyczną tj. tłumienie drgań. To wszystko sprawia, że Leca® KERAMZYT tak często wykorzystywany jest przy posadawianiu budynków, hal przemysłowych, obiektów sportowych, dróg i parkingów.

Dzięki swym wyjątkowym własnościom od ponad 60 lat stosowany jest w budownictwie drogowym małej i dużej infrastruktury – od ścieżek rowerowych pod autostrady i linie kolejowe.

Poradniki

Keramzyt w geotechnice - jak to działa?

Krótka animacja, która pokazuje zasadę działania keramzytu przy posadawianiu dróg na słabonośnych gruntach.

Produkty

LECA® KERAMZYT GEOTECHNICZNY 8/10-20 RX

Please register your details first

Areas of interest