Rysunki techniczne

Rozwiązania z Leca® KERAMZYTEM nie są skomplikowane. W sekcjach poniżej znajdują się gotowe rysunki techniczne typowych, najczęściej stosowanych rozwiązań. Wszystkie dostępne są w formatach PDF i DWG. Można je łatwo pobierać i załączać do projektów technicznych.