Ogrodnictwo

Rysunki techniczne przykładowych zastosowań Leca® KERAMZYTU w uprawie roślin i w elementach małej architektury.


W razie pytań lub wątpliwości napisz do nas info@leca.pl lub zadzwoń 505 172 082.


Nowe nasadzenia roślin

Nowe nasadzenia roślin z zastosowaniem Leca® KERAMZYTU w trzech warstwach podłoża

096-rysunek_techniczny.png

Pobierz rysunek techniczny w PDF

Pobierz rysunek techniczny w DWG

Drzewo w chodniku z dostępem wilgoci i powietrza do korzeni

Nasadzenie lub przesadzenie drzewa w chodniku z zapewnieniem dostępu wilgoci i powietrza do systemów korzeniowych poprzez dreny z Leca® KERAMZYTU

097-rysunek_techniczny.png

Pobierz rysunek techniczny w PDF

Pobierz rysunek techniczny w DWG

Lekka mała architektura z keramzytu

Kształtowanie elementu małej architektury (górka, nasyp) z wykorzystaniem Leca® KERAMZYTU

098-rysunek_techniczny.png

Pobierz rysunek techniczny w PDF

Pobierz rysunek techniczny w DWG