20/06/2021
logo
bars
https://leca.pl

Leca® KERAMZYT ogrodniczy L

Mineralny środek poprawiający właściwości gleby

pokaż wszystko

Opis produktu

Leca® KERAMZYT to porowate, lekkie i wytrzymałe kruszywo ceramiczne, powstałe przez wypalenie wysokoilastej gliny pęczniejącej w piecach obrotowych, w temperaturze ok. 1150°C.

Najważniejsze właściwości produktu

 • produkowany z naturalnego surowca
 • lekki
 • mrozoodporny
 • odporny na działanie gryzoni, grzybów i pleśni

Zastosowanie produktu

 • drenaże roślin w doniczkach
 • spulchnianie ziemi uprawnej
 • podsypki pod roślinami ograniczające odparowywanie wody i porastanie chwastów

Dane techniczne produktu

 • Wyrób zgodny z: Pozwolenie MRiRW nr G-493/15 oraz EN 13055-2
 • Atest PZH: PZH/FT - 3738/2020
 • Frakcja: 10-20 mm
 • Wartość pH (10% ekstraktu wodnego): 9,5 ± 0,5
 • Przewodność elektryczna (10% ekstraktu wodnego): 01-05 mS/cm
 • Porowatość ogólna: 80-90%
 • Postać: stała, granulowana
 • Gęstość objętościowa: 260-300 kg/m3
 • Okres przydatności: bezterminowo

Opakowania

 • worek 55 l, paleta 30 worków tj. 1,65 m3 (ok. 505 kg)
 • big-bag 2,0 m3, paleta 1 big-bag (ok. 605 kg)

Rozładunek palet wózkiem widłowym lub dźwigiem.

Magazynowanie i transport

Keramzyt w torbach 5 l i kartonach należy składować pod zadaszeniem. Keramzytu w workach 55 l nie należy składować w nasłonecznionym miejscu powyżej 3 miesięcy. Grozi to uszkodzeniem foliowych worków. Keramzyt w big-bagach może być przechowany na zewnątrz przez okres do 6 miesięcy. Dłuższy okres przechowywania big-bagów w nasłonecznionym miejscu może obniżyć wytrzymałość opakowania.

Środki bezpieczeństwa

Przy układaniu keramzytu może powstawać niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie środków ochronnych na oczy i drogi oddechowe. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wielkość dawek, zakres, sposób i terminy stosowania

Leca® KERAMZYT ogrodniczy przeznaczony jest do stosowania w uprawie roślin warzywnych, roślin ozdobnych i na trawniki.

Przygotowanie podłoży

 • warzywa i rośliny ozdobne w pojemnikach: w czasie przygotowania podłoża dodać Leca® KERAMZYT ogrodniczy w ilości od 20 do 40% objętości i dokładnie wymieszać z pozostałymi komponentami.
 • warstwa drenażowa w uprawach pojemnikowych: na dnie pojemnika usypać warstwę Leca® KERAMZYTU ogrodniczego w ilości 1/4 objętości pojemnika.
 • uprawa roślin w technologii zielonych dachów: w czasie przygotowania podłoża dodać Leca® KERAMZYT ogrodniczy w ilości od 30 do 40% objętości i dokładnie wymieszać z pozostałymi komponentami.
 • uprawy hydropopniczne warzyw i roślin ozdobnych: uprawiać rośliny w samym keramzycie.

Kwiaty rabatowe i warzywa

Wiosną przed sadzeniem roślin w gruncie Leca® KERAMZYT ogrodniczy stosować jednocześnie w trzech warstwach:

 • w warstwie drenażowej: na dnie dołka wsypać keramzyt w ilości 1/4 jego głębokości,
 • w podłożu dla roślin: wymieszać od 20 do 40% keramzytu z gruntem rodzimym lub innym podłożem ogrodniczym,
 • jako podsypkę 3-5 cm keramzytu rozsypać na powierzchni gleby pod rośliną.Drzewa i krzewy ozdobne w ogrodzie
 • nowe nasadzenia (od wiosny do późnego lata): na dno dołka wsypać warstwę Leca® KERAMZYTU ogrodniczego o grubości około5 cm, następnie intensywnie moczyć (około 6-9 litrów wody na każdy dołek). W przygotowany dołek sadzić rośliny i obsypać je ziemią, zostawiając wokół każdej z nich niewielkie zagłębienie.
 • przesadzanie (wiosną lub późnym latem): na dno dołka wsypać warstwę Leca® KERAMZYTU ogrodniczego o grubości około5 cm, następnie intensywnie moczyć (około 6-9 litrów wody na każdy dołek). W przygotowany dołek sadzić rośliny i obsypywać je ziemią, zostawiając wokół każdej z nich niewielkie zagłębienie.

Drzewa w terenach miejskich (w chodniku)

Przed sadzeniem, na dno dołka wsypać warstwę Leca® KERAMZYTU ogrodniczego na około 1/4 głębokości wykopu, w narożnikach umieścić rękawy jutowe o średnicy około 15 cm wypełnione keramzytem.Następnie bryłę korzeniową obsypać glebą z dodatkiem 20-40%keramzytu. Na zakończeniach rękawów zamontować kratki wlotowe.Spadek nawierzchni przy drzewie powinien być skierowany w stronę kratek.

Trawniki

Na glebach ciężkich, przed wysianiem trawy (wczesna wiosna lub późne lato), wymieszać keramzyt z gruntem rodzimym w ilości 40-80 litrów na m2 za pomocą dostępnych narzędzi uprawowych,wyrównać i siać trawę.

Uwaga: do upraw w pojemnikach i hydroponicznych Leca® KERAMZYT ogrodniczy należy przed zastosowaniem kilka razy przepłukać.

logo
bars
Leca Polska sp. z o.o.
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
www.leca.pl e-mail: leca@leca.pl tel.: 58 772 24 10