17/04/2021
logo
bars
https://leca.pl

Leca® KERAMZYT podsypkowy

Lekkie kruszywo ceramiczne pod płyty suchego jastrychu

pokaż wszystko

Opis produktu

Leca® KERAMZYT to porowate, lekkie i wytrzymałe kruszywo ceramiczne, powstałe przez wypalenie wysokoilastej gliny pęczniejącej w piecach obrotowych, w temperaturze ok. 1150°C.

Najważniejsze właściwości produktu

 • produkowany z naturalnego surowca
 • lekki
 • termoizolacyjny
 • niepalny
 • mrozoodporny

Zastosowanie produktu

 • izolacje i wyrównawcze podsypki na stropach pod płyty suchego jastrychu. Kruszywo można stosować na ugiętych stropach drewnianych oraz stropach ceglanych i żelbetowych.

Ułożenie podsypki i płyt suchego jastrychu jest szczególnie zalecane podczas remontów starych budynków.Pozwala to na szybkie przygotowanie trwałego podłoża pod każdy rodzaj posadzki bez konieczności wykonywania mokrych podkładów betonowych.

Dane techniczne produktu

 • Wyrób zgodny z: EN 14063-1
 • Atest PZH: HK/B/0390/01/2017
 • Frakcja: 0-5 mm
 • Rodzaj ziaren: okrągłe i kruszone
 • Gęstość nasypowa w stanie luźnym: 425-575 kg/m3 (średnio ok. 500 kg/m3)
 • Współczynnik przewodzenia ciepła: λ = ok. 0,120 W/mK*
 • Wilgotność: <4%
 • Reakcja na ogień: klasa A1 (niepalny)

*Dla kruszywa suchego

Opakowania

 • worek 55 l, paleta 30 worków tj. 1,65 m3 (ok. 850 kg)
 • big-bag 1,5 m3, paleta 1 big-bag (ok. 775 kg)

Rozładunek palet wózkiem widłowym lub dźwigiem.

Magazynowanie i transport

Keramzytu w workach 55 l nie należy składować w nasłonecznionym miejscu powyżej 3 miesięcy. Grozi to uszkodzeniem foliowych worków. Keramzyt w big-bagach może być przechowany na zewnątrz przez okres do 6 miesięcy. Dłuższy okres przechowywania big-bagów w nasłonecznionym miejscu może obniżyć wytrzymałość opakowania.

Środki bezpieczeństwa

Przy układaniu keramzytu może powstawać niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie środków ochronnych na oczy i drogi oddechowe. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Leca® KERAMZYT podsypkowy na stropach spełnia podstawową rolę nośnego podłoża pod płyty suchego jastrychu. Dodatkowo izoluje akustycznie i termicznie strop. Na oczyszczone podłoże należy wysypać kruszywo w warstwie poziomującej dostosowanej do nierówności i ugięcia stropu. Zalecana warstwa to od 1-10 cm. Warstwę tę można powierzchniowo zagęścić stosując ubijaki ręczne z płytą ok. 50x50 cm. Keramzyt zagęszczając się zmniejsza grubość wypełnienia o 10%. Na wypoziomowanej i zagęszczonej powierzchni można układać płyty suchego jastrychu. Pracownicy układający i zagęszczający kruszywo oraz układający płyty suchego jastrychu powinni mieć pod butami przymocowane dodatkowe „deseczki” zwiększające powierzchnie podeszwy i zapobiegające zagłębianiu się buta.

Uwaga: w przypadku stropów drewnianych pod Leca® KERAMZYTEM podsypkowym nie należy stosować żadnych dodatkowych izolacji z folii PE. Zasada ta wynika z konieczności zachowania paroprzepuszczalności tych stropów. Na stropach żelbetowych i ceglanych pod keramzyt można stosować paroizolację.

Ważna informacja

Przy większości zastosowań układany keramzyt ulega zagęszczeniu 0-10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzględnienie kilku procentowego zapasu kruszywa.

logo
bars
Leca Polska sp. z o.o.
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
www.leca.pl e-mail: leca@leca.pl tel.: 58 772 24 10