19/06/2021
logo
bars
https://leca.pl

Leca® KERAMZYT budowlany M

Średnioziarniste, lekkie kruszywo ceramiczne

pokaż wszystko

Opis produktu

Leca® KERAMZYT to porowate, lekkie i wytrzymałe kruszywo ceramiczne, powstałe przez wypalenie wysokoilastej gliny pęczniejącej w piecach obrotowych, w temperaturze ok. 1150°C.

Najważniejsze właściwości produktu

 • produkowany z naturalnego surowca
 • lekki
 • termoizolacyjny
 • niepalny
 • mrozoodporny

Zastosowanie produktu

 • lekkie betony
 • wypełnienia o grubości 3-9 cm w środowisku wilgotnym

Dane techniczne produktu

 • Wyrób zgodny z: EN 13055-1
 • Atest PZH: HK/B/0390/01/2017
 • Frakcja: 4-10 mm
 • Gęstość nasypowa w stanie luźnym: 272-368 kg/m3 (średnio ok. 320 kg/m3)
 • Odporność na miażdżenie: 1,07 N/mm2
 • Współczynnik przewodzenia ciepła: λ = ok. 0,100 W/mK*
 • Reakcja na ogień: klasa A1 (niepalny)

*Dla kruszywa suchego

Opakowania

 • big-bag 2,0 m3, paleta 1 big-bag (ok. 665 kg)
 • kruszywo luzem dostarczane samochodami samowyładowczymi o ładowności do 65 m3

Rozładunek palet wózkiem widłowym lub dźwigiem.

Magazynowanie i transport

Keramzyt w big-bagach może być przechowany na zewnątrz przez okres do 6 m-cy. Dłuższy okres przechowywania big-bagów w nasłonecznionym miejscu może obniżyć wytrzymałość opakowania. Keramzyt luzem należy składować na płaskim terenie zabezpieczając go przed możliwością przemieszczania przez spływające wody opadowe.

Środki bezpieczeństwa

Przy układaniu keramzytu może powstawać niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie środków ochronnych na oczy i drogi oddechowe. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Lekkie betony

Wykonując lekki beton należy najpierw keramzyt zamoczyć w połowie ilości wody zarobowej i dopiero po ok. 5-10 minutach dodać cement i pozostałą ilość wody. Keramzytobeton należy pielęgnować tak jak inne betony mając na uwadze to, że keramzytobetony wysychają szybciej stąd konieczne jest częstsze polewanie betonu wodą.

Przykładowe receptury znajdują się na www.leca.pl w zakładce rozwiązania.

Ważna informacja

Przy większości zastosowań układany keramzyt ulega zagęszczeniu 0-10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzględnienie kilku procentowego zapasu kruszywa.

logo
bars
Leca Polska sp. z o.o.
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
www.leca.pl e-mail: leca@leca.pl tel.: 58 772 24 10