50 - lecie Zakładu w Gniewie

 

Serdecznie zapraszamy Państwa na uroczystą Galę z okazji 50-lecia Naszego Zakładu, która odbędzie się na Zamku w Gniewie w dniach 24-25 maja 2024 r. (uroczysta gala rozpocznie się 24 maja o godzine 19:00). Prosimy o potwierdzenie Państwa uczestnictwa do 31 marca 2024 r. wypełniając formularz poniżej.

Klauzula informacyjna obejmująca zgody wizerunkowe

Administratorem danych osobowych jest Leca Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gniewie (83 – 140) przy ul. Krasickiego 9., e-mail: odo@leca.pl, numer telefonu +48 58 7722400, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000668601, legitymującą się numerem NIP: 593-260-68-67, REGON: 36679437, o kapitale zakładowym w wysokości 130 005 000,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydziale Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

Jak możesz się z nami skontaktować?

 • Listownie: ul. Krasickiego 9,83-140 Gniew
 • E-mailem na adres: odo@leca.pl
 • Telefonicznie pod nr: +48 58 772 24 00

 

Jakie masz prawa?

 1. Dostępu do Twoich danych, 

 2. Ich poprawiania, 

 3. Żądania ich usunięcia, 

 4. Ograniczenia przetwarzania,

 5. Cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dane będą przetwarzane w celu:

Prowadzenie przez Administratora działań wizerunkowych z obszaru public relations związanych także z wykorzystywaniem Twojego wizerunku oraz danych osobowych (w tym ich upublicznianie) oraz związanych z prowadzeniem działalności reklamowej, informacyjnej, promocyjnej i marketingowej, a także związanej z employer branding’iemprzez czas niezbędny do prowadzenia ww. działań, jednak nie dłużej niż do chwili wycofania udzielonej przez Ciebie zgody.

 

Czy będziemy stosowali zautomatyzowane podejmowanie decyzji? 

Nie będziemy stosować w stosunku do Ciebie mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Jednak bez ich podania Administrator nie będzie mógł wykorzystywać ich (w zakresie ich upublicznienia) do budowania swojego wizerunku (działania z obszaru public relations), prowadzenia działalności reklamowej, informacyjnej, promocyjnej i marketingowej. 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) - w zakresie objętym wyrażoną zgodą. 

 

Komu przekażemy Twoje dane?

 1. Spółkom należącym do grupy kapitałowej Saint-Gobain wspomagającym proces, 

 2. Agencjom marketingowym oraz podmiotom zajmujące się realizacją działań PR, reklamowych, promocyjnych, informacyjnych o marketingowych na rzecz Administratora danych, 

 3. Podmiotom prowadzącym usługi w zakresie księgowości,

 4. Drukarniom,

 5. Podmiotom zajmującym się obsługą graficzną,

 6. Odbiorcom materiałów reklamowych, promocyjnych, informacyjnych lub marketingowych,

 7. Osobom będącym odbiorcami treści zamieszczonych na stronach i podstronach internetowych Administratora danych oraz jego profili społecznościowych,

 8. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu na stronach internetowych Administratora danych,

 9. Dostawcom hostingu oraz narzędzi IT niezbędnych w procesie,

 10. Operatorom pocztowym. 

 

Czy dane będą transferowane poza EOG? 

Z uwagi na to, że Administrator posiada powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, które mają swoje siedziby również poza Europą, Twoje dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań marketingowych przez Administratora w tym w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. 

W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;

 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

Please register your details first

Areas of interest