Kalkulator izolacji rur w gruncie

Pomocnicze narzędzie pozwalające na wyliczenie grubości izolacji z Leca® KERAMZYTU niezbędnej do skutecznego zabezpieczenia przed zamarzaniem rurociągów w gruncie. Kalkulator porównuje opór cieplny gruntu nad rurociągiem w określonej w Polsce strefie przemarzania do ekwiwalentnej warstwy izolacyjnej z Leca® KERAMZYTU.