Boiska z keramzytowym drenażem

przekroj

Często zdarza się, że teren przeznaczony pod bieżnię, kort lub boisko znajduje się na gruntach podmokłych, o niejednolitym uwarstwieniu lub nieprzepuszczalnych. Wówczas koniecznym staje się wykonanie drenażu powierzchniowego.

Please register your details first

Areas of interest