Leca® KERAMZYT na zbiorniku wody

Podczas remontu budowli z cegły może pojawić się wiele problemów związanych z ograniczoną nośnością oraz koniecznością poprawy izolacyjności termicznej. Taki przypadek miał miejsce w trakcie przeprowadzania prac remontowych zabytkowego podziemnego zbiornika wody Stara Orunia w Gdańsku. Dotychczasowe wypełnienie gruntem ziemnym starych ceglanych sklepień łukowych było zbyt ciężkie i nie zapewniało właściwej izolacyjności cieplnej.


Dwa w jednym

Po usunięciu ziemnego przykrycia zbiornika, naprawiono ceglane stropy, wykonano na nich hydroizolację, a całą powierzchnię stropu wypełniono Leca® KERAMZYTEM o granulacji 10-20 mm. To lekkie, ceramiczne kruszywo ma ciężar pięciokrotnie mniejszy niż usunięty grunt. Dodatkowo, izolacyjność cieplna tego nowego wypełnienia jest również kilkakrotnie lepsza. Tym sposobem, dzięki wymianie starego wypełnienia na lekkie kruszywo Leca®, udało się rozwiązać dwa istotne problemy, które pojawiły się na remontowanym obiekcie.

Remont zabytkowego zbiornika wody Stara Orunia z wykorzystaniem Leca KERAMZYTU

Zbiornik wody to odpowiedzialna konstrukcja

Prace remontowe takiej zabytkowej, odpowiedzialnej konstrukcji wymagają dokładnego, wieloaspektowego przygotowania od strony projektowej. Konstrukcyjna część projektu została zrealizowana przez Pracownię Projektową KMS z Gdańska.

„Podziemny zbiornik wody musi być skutecznie zabezpieczony przed niekorzystnym oddziaływaniem wielu czynników zewnętrznych. Dotyczy to w szczególności obiektów historycznych, podlegających ochronie konserwatorskiej, gdzie często istniejąca konstrukcja nie może być zastąpiona lub radykalnie wzmocniona. W naszym projekcie konstrukcyjnym remontu zbiornika o charakterze zabytkowym walczyliśmy o zachowanie oryginalnych sklepień kolebkowych o unikalnych walorach historycznych. W takich przypadkach keramzyt Leca® jest materiałem niezastąpionym jako zasyp sklepienia, ponieważ pozwala na zmniejszenie sił wewnętrznych w łukach ceglanych, przy zachowaniu równowagi pomiędzy rozporem a parciem bocznym. Efekt taki nie jest możliwy przy zastosowaniu innych materiałów, takich jak np. styropian, ponieważ nie generuje on odpowiedniej siły rozporu zapewniającego stabilność obciążonych gruntem ścian bocznych zbiornika.” – mówi konstruktor mgr inż. Maciej Kotecki, odpowiedzialny za stronę projektową remontu konstrukcji zbiornika.

„Jednocześnie Leca® KERAMZYT jako lekki, ocieplający materiał wypełniający, znacznie poprawił bilans cieplny zbiornika, skutecznie ograniczając przemarzanie konstrukcji. Keramzyt jako materiał o wysokiej mrozoodporności gwarantuje zachowanie trwałości obiektu przez wiele lat.” – ocenia Maciej Kotecki.

Bez kłopotów na budowie

Prace budowlane zadania „Remont i dostosowanie do zwiedzania wyłączonego z eksploatacji zbiornika wody Stara Orunia” realizowanego w ramach projektu Gdański szlak Wodociągowy zostały wykonane przez firmę Budomex z Sopotu.

„Układanie keramzytu na ceglanym stropie przebiegało bez problemów. Lokalny Doradca Techniczny Leca® Ryszard Maślankowski pomógł nam w sprawnym i terminowym dostarczeniu materiału na budowę. Dla wykonawcy kruszywo to jest bardzo przyjaznym materiałem. Wysypuje się je na stropie szybko i bez kłopotów. Przy takich pracach nie ma żadnych odpadów. Krótki czas aplikacji i 100% wykorzystania materiału zachęca nas do korzystania z Leca® KERAMZYTU również na innych budowach.” - podsumował mgr inż. Ryszard Ankiewicz, prezes firmy Budomex.

Metryczka inwestycji

  • Nazwa inwestycji: remont zbiornika wody Stara Orunia w Gdańsku
  • Projekt: Studio Projektowe Profil Gdańsk
  • Wykonawca: Budomex Sopot
  • Rodzaj keramzytu: Leca KERAMZYT budowlany L
  • Ilość keramzytu: 910 m3
  • Rok wykonania: 2016

Więcej o Starej Oruni

Zbiornik wody Stara Orunia powstał w 1869 roku. Stanowił część nowoczesnego systemu wodociągowego w Gdańsku - jednej z pierwszych tego typu inwestycji w Europie. Ceglano-ziemna budowla mieściła ponad 5 tysięcy metrów sześciennych wody i działała do 1978 roku. Jak obecnie wygląda jej zabytkowe wnętrze można zobaczyć na filmie, który przedstawiamy dzięki uprzejmości redakcji portalu Trojmiasto.pl

W ostatnim czasie postanowiono wyremontować ten podziemny zabytek i otworzyć go dla zwiedzających w ramach Gdańskiego Szlaku Wodociągowego. Obecnie zbiornik to również swoisty hotel dla nietoperzy. Każdej zimy pod ceglanymi sklepieniami Starej Oruni hibernuje kilkaset przedstawicieli niemal wszystkich występujących w Polsce gatunków tych ssaków.

Przeczytaj więcej o historii Starej Oruni i planach związanych z tym zabytkowym obiektem.

Na zdjęciach kolejne etapy remontu stropu zbiornika wody Stara Orunia. Ostatnie 4 zdjęcia odnoszące się do historii obiektu, w tym szkic konstrukcji sklepień, prezentujemy dzięki uprzejmości redakcji portalu Trojmiasto.pl