Leca® KERAMZYT przeciw zamarzaniu rur

Zamarzające rury to problem, który pojawia się każdej zimy, gdy kilkunastostopniowe mrozy utrzymują się przez kilka dni. Izolacja instalacji wewnątrz budynku nie stwarza obecnie żadnych kłopotów, a nawet gdy dojdzie do zamarznięcia rury, łatwo ją ogrzać i zabezpieczyć przed dalszym zamarzaniem. Natomiast bardzo duży problem stanowią zamarzające instalacje rurowe prowadzone w gruncie.


Zjawisko przemarzania

W Polsce wyodrębniono cztery zasadnicze strefy przemarzania gruntu. Najgłębiej, bo aż na głębokość 1,4 m, ziemia przemarza w rejonie Suwałk. Najmniejsza normowa głębokość przemarzania występuje w Polsce zachodniej i wynosi jedynie 0,8 m. Aby skutecznie zabezpieczyć instalacje rurowe, głębokość ich układania powinno się powiększyć jeszcze o 30 do 45 cm. Takie są zalecenia normowe, jednakże zimy z ostatnich kilku latach pokazały, że na problem należy spojrzeć „głębiej”, ponieważ rurociągi przemarzały nawet na głębokościach większych niż określone normą.

strefy-przemarzania-obud.jpg

I strefa 0,8 m
II strefa 1,0 m
III strefa 1,2 m
IV strefa 1,4 m

rys. Waldemar Mulhstein

Przemarzanie gruntu zależy także od jego wilgotności. Gdy jest wilgotny przemarza szybciej i głębiej, np. po mokrej jesieni lub przy wysokim stanie wód gruntowych. Z kolei przemarzanie jest mniejsze, gdy grunt na powierzchni jest porośnięty roślinnością, przykryty warstwą liści, lub kiedy przed dużymi mrozami spadł śnieg, którego warstwa utrzymuje się i powiększa wraz z kolejnymi opadami.

Najczęstsze problemy

Co zrobić, jeżeli obiekt już istnieje, a rury ułożone przy nim w gruncie są powyżej strefy przemarzania ? Najczęściej wiąże się to z sytuacjami gdy:

  • rurociągi zbiorcze (kolektory) ułożone są na minimalnej głębokości, natomiast ich odległość do budynku jest na tyle duża, że dla zachowania spadku rur należy przyłącza prowadzić w strefie przemarzania,
  • trasy różnych instalacji krzyżują się,
  • w trakcie kolejnych prac remontowo-modernizacyjnych obniżono teren, na którym znajdują się rury przyłączy.

Przy projektowaniu ułożenia instalacji rurowych w gruncie zawsze zakłada się okoliczności bardziej niekorzystne, czyli nie uwzględnia się żadnych naturalnych czynników ograniczających przemarzanie. Warunki takie z reguły udaje się spełnić przy układaniu nowych rurociągów.

Mamy rozwiązanie

W takich i podobnych warunkach dodatkowa izolacja nad rurociągami pozwala na ułożenie ich wyżej, czyli już w strefie przemarzania.

rozwiazania-izolacji-instalacji.png

Przykłady izolacji instalacji zewnętrznych Leca® KERAMZYTEM luzem i w workach oraz izolacji instalacji w kanałach

Izolację można wykonać z Leca® KERAMZYTU. Kruszywo to ma ponad pięciokrotnie lepsze właściwości izolacyjne niż naturalny grunt. Jest mrozoodporne, czyli nie ulega rozpadowi w trakcie wielokrotnego zamarzania i rozmarzania. Ułożone w gruncie zachowuje się w sposób neutralny, nie ma niekorzystnego wpływu na rosnące nad nim rośliny. Ponadto jest trwałe i może być wielokrotnie użyte np. do powtórnej izolacji po wymianie lub naprawie rurociągów.

Izolacja Leca® KERAMZYTEM luzem

Rurociągi w gruncie można izolować keramzytem na kilka sposobów. Najbardziej rozpowszechniony polega na zasypaniu wykopu z ułożonym rurociągiem kruszywem luzem. Wówczas rurociąg układa się na klasycznej podsypce piaskowej, natomiast po bokach i nad rurociągiem wysypuje się Leca® KERAMZYT budowlany L (gruboziarnisty). Aby ograniczyć zawilgocenie wypełnienia wskazane jest przykrycie go od góry folią, na której układa się wierzchnią warstwę gruntu lub nawierzchnie chodników na podbudowie z tłucznia lub piasku.

przekroj-rury-luz.jpg

Zobacz rozwiązanie izolacji instalacji Leca KERAMZYTEM luzem

Szybka izolacja Leca® KERAMZYTEM w workach

Aby przyspieszyć wykonanie izolacji można zastosować keramzyt w workach. Wówczas po bokach rurociągu wysypuje się kruszywo luzem, natomiast przestrzeń nad rurociągiem wypełnia się workami z Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym L.

przekroj-rury-worki.jpg

Zobacz rozwiązanie izolacji instalacji Leca KERAMZYTEM w workach

Izolacja instalacji w kanałach

W kanałach instalacyjnych obsypanie rurociągów i kanałów wentylacyjnych keramzytem izoluje je termicznie, a dodatkowo wypełnienie kanałów takim kruszywem zniechęca do przebywania w nich myszy, szczury i inne gryzonie.

przekroj-rury-kanal.jpg

Zobacz rozwiązanie izolacji instalacji w kanałach


Leca® KERAMZYT jest niezastąpiony przy remontach

W remontach budynków Leca® KERAMZYT sprawdza się również jako wypełnienie i izolacja: stropów, stropodachów, podłóg na gruncie, w zasypkach i drenażach oraz wielu innych rozwiązaniach. Więcej informacji technicznych, w tym gotowe rozwiązania wraz z rysunkami CAD dla remontowanych i nowo projektowanych obiektów znajdziesz w sekcji rozwiązania. Pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z pomocy naszych doradców technicznych.

patrz.jpg Przeczytaj też inne artykuły o zastosowaniu keramzytu przy remoncie domu lub mieszkania: