PRODUKCJA

Leca® KERAMZYT produkowany jest w fabryce w Gniewie (woj. pomorskie), gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są złoża specjalnego rodzaju glin pęczniejących.

fabryka z lotu ptaka

Proces produkcji rozpoczyna się w odkrywkowej kopalni gliny. Po odspojeniu surowiec jest przemieszczany systemem taśmociągów do hali leżakowania. Przez 7-14 dni glina jest składowana w zadaszonym pomieszczeniu. Tam następuje wstępne osuszenie i odprężenie materiału. Kolejny etap to mechaniczne uplastycznianie polegające na wielokrotnym rozgniataniu i rozdrabnianiu surowca, który na koniec trafia do pieców rurowych. W temperaturze dochodzącej do 1150°C rozdrobniona glina pęcznieje i tworzy kuleczki o porowatej strukturze wewnętrznej, pokryte na zewnątrz twardą skorupką ceramiczną. Kolejny krok to studzenie i przesiewanie kruszywa przez system sit w celu rozdzielenia na frakcje.

Leca® KERAMZYT magazynowany jest w silosach, boksach i hałdach na składowiskach zewnętrznych. W zależności od zastosowania przygotowywana jest określona mieszanka kruszywa.